EL 24 Ensiko satser på Lean20200130062301

EL 24 Ensiko satser på Lean

30. januar 2020
Både ledelse og ansatte ønsker å bli bedre på leveringspresisjon og kvalitet. Nå tar vi i bruk Lean metodikk for å kunne gi våre kunder et bedre produ...