Digitalt kurs i Lean Prosjektering VDC gav mersmak20201020100029

Digitalt kurs i Lean Prosjektering VDC gav mersmak

20. oktober 2020
Digitalt kurs Lean Prosjektering VDC gav mersmak. iVest Consult AS tok initiativ til digitalt kurs i Lean Prosjektering VDC sammen med sentrale samarb...