Lean Golf 202120210810115451

Lean Golf 2021

10. august 2021
Invitasjon til Lean Golf – turnering. Lean Team Norge AS inviterer kunder og samarbeidspartnere til Lean Golf. Turneringen er åpen for alle. Tid og st...