Åpne eller Bedriftsinterne kurs?

Åpne eller Bedriftsinterne kurs?

Bedriftsinterne kurs:

Skreddersydde kurs og prosjekter tilpasset DIN virksomhet, vil gjøre at man tar kvantesprang mot forbedring på kort tid. Vi lader din organisasjon med positiv energi i form av motivasjon, engasjement og eierskap til egen arbeidsplass.

Åpne kurs:

Her kan enkeltpersoner delta, du kommer i kontakt med andre virksomheter, gjerne i samme situasjon som deg selv, og kan dele erfaringer rundt utfordringer og måten man jobber på. Hvis du ønsker å finne ut om Lean er noe for dere; send gjerne et par «speidere» på åpent kurs for å lære mer om muligheter og hva Lean handler om.

Moderne forskning og studier viser ofte til at «Tillit og trygghet» er det viktigste for at en organisasjon skal levere opp mot sitt potensiale. Dette er absolutt i god «Lean ånd», der respekt er den grunnleggende og helt sentrale verdien nevnt i Lean-litteratur. Lean uten respekt er «FAKE LEAN». Tillit og trygghet kan skapes gjennom åpenhet, involvering og gode relasjoner mellom folk. Når tillit og trygghet er til stede, blir konflikter mindre farlig og de løses enklere.

«ALLE SKAL MED» blir hyppig bruk mange steder rundt oss. Ved implementering av Lean vil alle bli berørt av dette før eller senere. Lean skal bli den fremtidige måten man jobber på.

5 spørsmål du kan stille deg selv når du skal vurdere åpne eller bedriftsinterne kurs:

1) Har du snakket med en ekspert? Snakk med en «ekspert». Gjerne ta en uforpliktende prat med oss i Lean Team Norge.
2) Har du snakket med noen som vil bli berørt? Snakk med noen som blir berørt som du tenker kan bidra til å gi økt kunnskap og gi gode løsninger.
3) Hvilken effekt vil det gi for den enkelte å bli involverte? Tenk både individer, roller og grupper.
4) Er det noen som vil føle seg ekskludert og kanskje dermed bli en stor motkraft?
5) Hvilket område tenker du som leder vil ha størst nytte av Lean?

7. oktober 2022