Bastal AS, en god Lean – historie

Synlige resultater

“Som ett resultat av Lean har bla tidsbruken gått ned fra 30 til 12 min på enkelte oppgaver som gjøres flere ganger daglig. Flaskehalser som gir ventetid, er i stor grad identifisert og eliminert. Operatørene får i større grad holde på med verdiskapende arbeid og vi produserer mer tonnasje med samme timeverk” sier Daglig Leder Rune Haugland

“Tidligere kunne man se når det var hektisk i fabrikken. Da fløt det over alt og det ble ryddet som skippertak når det var mindre å gjøre. Nå ser fabrikken lik ut uavhengig av arbeidsmengde. Rutinene har gjort at arbeidsstasjonene «skinner» til enhver tid.

For oss er det før og etter implementering av LEAN”, forteller eier Frode Kjøsnes og daglig Leder Rune Haugland.

 

Kraftig vekst

Bastal AS har siden etableringen i 2006 vokst til å bli en innovativ og solid aktør i armerings bransjen. Vi har fått Gasselleprisen flere ganger grunnet rask ekspansjon og regner med å passere 100 mill. i omsetning for 2021. I 2019 ble vi ISO-1090 sertifisert av DNV-GL for sveis av lastbærende armering. Strategien videre er å øke andelen av prefabrikkert armering i produksjonen sammen med økt volum av standard armering (kapp/bøy). Grunnet hurtig ekspansjon var det tydelig at vi måtte ta en fot i bakken for å få fabrikken til å bli rustet til videre drift med god lønnsomhet.

Rune André Haugland overtok som daglig leder i slutten av 2019. Han har tidligere prøvd å iverksette LEAN uten klare å bygge den kulturen som skal til for å lykkes med implementeringen.

 

Noen har lykkes, andre ikke. Styret i bresjen

Etter samtaler med aktører som både har lykkes med LEAN og de som gjerne ikke har nådd der de ville med konseptet, ble vurderingen følgende: For å lykkes med LEAN bør det være forankret av styret grunnet kostnader samt alle i organisasjonen bør kurses for å skape kultur i alle ledd. Lean Team Norge ble dermed invitert med for å presentere konseptet for styret da strategi for 2021 skulle behandles. Styret så behovet for LEAN og gav rom for bruk av de midlene som trengtes.

 

To viktige kulturbærere; Frode Kjøsnes (eier) og “5 om dagen”. Kai Robert Kvalheim viser stolt frem 5 om dagen og leder tavlemøte med fagarbeiderne.

Stengte ned fabrikken

Den 19 og 21 januar ble fabrikken stengt og alle ansatte i Bastal As ble kurset i Gult Belte i LEAN. Kurset var lærerikt og hele organisasjonen jobbet på tvers i grupper. I tillegg til kunnskap om LEAN skapte kurset en kultur og samhold for organisasjonen som er mye verd. De endringene vi har lykkes med på kort tid hadde vært umulig å gjennomføre uten den forankrede kulturen gjennom alle ledd i organisasjonen.

Fra Lean Gult Belte internkurs hos Bastal AS. Covid 19 gjorde det til tider ekstra utfordrende, noe som ble løst på en god og forbilledlig måte.

Holde endringstrykket

Lean Team Norge har vært involvert i hele prosessen, ikke minst som en pådriver for å holde endringstrykket oppe. I ettertid ser vi at dette er viktig da det er lett for å fire på frister i en hektisk hverdag. I de daglige morgenmøtene får vi verdifull feedback som øker produktiviteten.

26. april 2021