Bygget Akasia barnehage på 3 mnd!!

Bygget Akasia Sartorlunden barnehage på 3 mnd.

Lean Construction sikret at Eide Mesterbygg sammen med sine underleverandører klarte å bygge Akasia Barnehage i Sartorlunden på fantastiske 3 mnd!

Utgangspunktet for byggefasen var langt fra optimal. Prosjekteringen og planleggingen var mangelfull, i tillegg til koronautfordringer, så utfallet av byggefasen kunne fort ha blitt en annen.

Prosjektleder Ole Morten Svellingen i Eide Mesterbygg forteller: Med godt støttet av Lean Team Norge AS la vi en plan om å:

  • Samle «alle» og bygge et godt motivert team.
  • Gi alle kompetanse og forståelse av den enkeltes bidrag og viktigheten av dette.
  • Bruk av praktiske Lean verktøy for å lykkes med prosjektet.

Fokus på samhandling ved utarbeidelse av taktplan og daglig tverrfaglig møter sikret at det ble forutsigbarhet og flyt i prosjektet. Utfordringer som måtte håndteres kom raskt opp på morgenmøtene, og tiltak ble avtalt der og da så de ikke eskalerte til mer unødvendige arbeidskrevende aktiviteter

For å unngå at taktplanen skulle være en teoretisk framdriftsplan, ble det gjennomført utkikksmøter hver 14 dag hvor det ble sett 4 uker fram i byggeprosessen. Utfordringer med manglende prosjektering, bestillinger og beslutninger ble fanget opp her.

Parallelt med byggingen av barnehagen ble det utviklet en rød tråd i driften av selskapet Eide Mesterbygg, bygget rundt sentrale Lean prinsipper.

 

Daglig leder Ove Einarsen er en erfaren mann med mange jern i ilden: «Lean må være blant de beste investeringene jeg har gjort, Vi har blitt et helt annet selskap i løpet av 5 mnd».

Ove Einarsen, Daglig leder i Eide Mesterbygg

 

Ole Morten Svellingen, Øyvind Eide og Mariell Høyland foran prosjekttavlen.

 

Høy fokus på renhold og ryddighet i prosjektet.

 

Andre sentrale aktører som deltok og gjorde dette mulig var:

Bildøy Utbygging AS Byggherre
Eide Mesterbygg AS Hovedentreprenør
Akasia Bruker
Lean Team Norge AS Lean støtte – kvalitet og fremdrift
Arkitekt Rolv Eide AS https://www.facebook.com/ROLVEIDEAS/
Venty AS https://www.venty.no/
Sotra Rør AS https://www.sotraror.no/
Malerfirma Monsen AS https://malerfirma-monsen.no/
Fana Stål AS http://www.fanastaal.no/
Sundt og Morstøl AS https://betongsm.no/
Øygarden Elektriske AS https://www.oygarden-elektriske.no/
10. november 2020