Dette kurset passer for

 • Team og virksomheter som ønsker bedre resultater gjennom lagspill og motiverte medarbeidere.
 • Nysgjerrige Ledere og Medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å jobbe med kontinuerlig forbedring.
 • Den som ønsker å styrke kompetansen og CV-en for å bli mer attraktiv for nye oppgaver.

 

Kort beskrivelse

Kurset går over 2 dager og gir deg grunnleggende kunnskap om Lean-tankesett og de mest vanlige verktøy og metoder som benyttes i Lean. Du lærer sentrale deler av «Lean språket» som er viktig i kommunikasjon med teamet eller virksomheten du jobber i.

Våre kurs er laget for å skape engasjement, inspirasjon og begeistring. Derfor bruker vi simulering, trening, rollespill og refleksjon i gjennomføringen. Gled deg!!

 

Sertifisering

Gult belte sertifisering er første steg i vårt sertifiseringsprogram, og du kan bygge videre til grønt og sort belte. Sertifikatene er anerkjente kompetansebevis innen lean. Vi avlegger nettbasert ferdighetstest etter kurset. Når testen er bestått får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

 

Innhold i kurset

 • Hva er lean? Hvor kommer Lean fra?
 • Hva er sløsing? Hvordan identifisere sløsing og finne tidstyver? Vi lærer å se med Lean øyne!
 • Kjente og nyttige lean verktøy vil bli gjennomgått, så som Standardisering, 5S, Verdistrømanalyse, A3 og ulike typer Lean Tavler som er sentrale i hverdagen.
 • Temaene og verktøyene bygger vi rundt det som er relevant for deltagerne.
 • Eksempler fra andre relevante virksomheter trekkes frem i kurset.
 • Lean på privaten? Eksempler er det mange av – vi deler noen.
 • Vi bygger sammen en lean plan for din videre Lean-reise. Materiellet som du får utlevert blir som et treningsprogram du kan ta frem etter kurset.

 

Gjennomføring

 • Kursavgiften inkluderer lunsj og enkel bevertning underveis.
 • Du får utlevert et kurs- og arbeidshefte med presentasjoner, plass til notaer og dine fremtidige Lean-planer.
 • Etter gjennomført og bestått nettbasert ferdighetstest får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

 

Etter kurset

Lean kompetanse handler om kunnskap og trening. Så når «kursrusen» har lagt seg, tar du fram din Lean-treningsplan, slik at du trener jevnlig og kommer fra «fra ord til handling»!!

 

Ønsker du å høre mer om kurset, kontakt gjerne

Arild Paulsen      Mob: 474 64 568             arild.paulsen@leanteam.no

Heine Olsen        Mob: 959 25 996              heine.olsen@leanteam.no