Dette kurset passer for

 • Team og virksomheter som ønsker bedre resultater gjennom lagspill og motiverte medarbeidere.
 • Nysgjerrige Ledere og Medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å jobbe med kontinuerlig forbedring.
 • Den som ønsker å styrke kompetansen og CV-en for å bli mer attraktiv for nye oppgaver.

 

Kort beskrivelse

Kurset går over 2 dager og gir deg økt kunnskap om Lean-tankesett samt og et sett med sentrale verktøy rundt Design og Ledelse og praktisk gjennomføring av Lean prosjekt. Lean -lederen sin rolle og utøvelse er helt avgjørende for å lykkes med kontinuerlig forbedring i teamet eller virksomheten du jobber i.

Kurset er bygget for å skape inspirasjon og begeistring og blir gjennomført i en kombinasjon av, simulering, trening, rollespill, refleksjon og relevante eksempler. Gled deg!!

 

Sertifisering

Grønt belte sertifisering er den nest høyeste i vårt sertifiseringsprogram. Du kan bygge videre til sort belte. Sertifikatene er anerkjente kompetansebevis innen lean.

 

Innhold i kurset

 • Hva er Lean Ledelse? Hvordan er det i din virksomhet? Vi har rollespill og trener på relevante situasjoner.
 • Hva er endringsledelse – hvordan håndtere endringsmotstand?
 • Hvordan bygge en lean organisasjon? Her går vi dypere i fallgruver og suksessfaktorer.
 • Synlig målstyring – hvordan designe en tavle med innhold relevant for din virksomhet?
 • Tavledesign og trening i tavleledelse. Her blir du utfordret og føle mestring!
 • Nyttige lean verktøy vil bli gjennomgått og eventuelt repetert, så som PDCA, 5S, A3 og Verdistrømsanalyse, Hoshin Kanri – fra Visjon til Handling, synlig målstyring med KPI’er og modning gjennom Milepæler.
 • Temaene og verktøyene bygger vi rundt det som er relevant for deltagerne.
 • Vi bygger sammen en plan for deg og din videre implementering av Lean. Materiellet som du får utlevert blir som treningsprogram du kan ta frem etter kurset.

 

Gjennomføring

 • Kursavgiften inkluderer lunsj og enkel bevertning underveis.
 • Du får utlevert et kurs- og arbeidshefte med presentasjoner, plass til notaer og dine fremtidige Lean-planer.
 • Etter gjennomført og bestått nettbasert ferdighetstest får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

 

Etter kurset

Lean kompetanse handler om kunnskap og trening. Så når «kursrusen» har lagt seg, tar du fram din Lean-treningsplan, slik at du trener jevnlig og kommer fra «fra ord til handling»!!

 

Ønsker du å høre mer om kurset, kontakt gjerne

Arild Paulsen      Mob: 47 46 4… se… se mer             arild.paulsen@leanteam.no

Heine Olsen        Mob: 959 25… se… se mer              heine.olsen@leanteam.no