Dette kurset passer for

Ledere og medarbeidere i byggebransjen som er involvert i prosjektering, herunder:

 • Byggherre – private og offentlige selskaper
 • Rådgivende ingeniører og planleggere
 • Entreprenører
 • Prosjektledere
 • Arkitekter

 

Kort beskrivelse

Kurset går over 2 dager og gir deg innsikt og verktøy til å bidra direkte i prosjekter og fagmiljøer.
Vi jobber oss systematisk gjennom relevante temaer (se under) og designer «din modell» for prosjektering og gjennomføring. Dette sikrer suksess ved at prosjektets mål nås, og at ekte læring på tvers av faser, selskaper og prosjekter skjer.

Våre kurs er laget for å skape engasjement, inspirasjon og begeistring. Derfor bruker vi simulering, trening, rollespill og refleksjon i gjennomføringen. Gled deg!!

 

Forkunnskaper

Kurset er lagt opp som et «påbygg» til «Lean Gult Belte». Kompetanse tilsvarende Lean Gult Belte er derfor påkrevet.

 

Temaer som blir gjennomgått

 • Kontinuerlig forbedring og læring i prosjektering og prosjekter.
 • Prosjektets mål og formål.
 • Digitalt samspill, Virtual Design Construction (VDC), og effektiv bruk av Building Information Modeling (BIM).
 • Samhandlingsmøter / Integrated Concurrent Engineering (ICE), hvordan sikre kvalitet gjennom involvering.
 • Bakoverplaner prosjektering m/tverrfaglige avhengighet.
 • 5S i Prosjekteringsfasen – kunnskapsdeling, organisering for null feil og høy fart.
 • Standardisering – Beste Praksis for Planlegging og gjennomføring av dine prosjekter.
 • Typiske problemområder i prosjektering.
 • Hvem er kunden? Hva har verdi for kunden? Brukerinvolvering.
 • En Prosjekteringsleders rolle i Lean prosjektering.
 • Hvordan skape flyt i prosjektering.
 • Faser i Prosjektering – Lean leveranser fra de ulike fasene.
 • Verdistrømsanalyse – fjerne sløsing.
 • Verktøy for optimalisering av byggets verdi.
 • Prosjektere for systematisk ferdigstillelse.

 

Gjennomføring

 • Kursavgiften inkluderer lunsj og enkel bevertning underveis.
 • Du får utlevert et kurs- og arbeidshefte med presentasjoner, plass til notater og dine fremtidige Lean-planer.
 • Etter gjennomført og bestått nettbasert ferdighetstest får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat

 

Etter kurset

Lean kompetanse handler om kunnskap og trening. Så når «kursrusen» har lagt seg, tar du fram din Lean-treningsplan, slik at du trener jevnlig og kommer fra «fra ord til handling»!!