Dette kurset passer for

 • Alle som jobber med prosjekt i byggebransjen eller andre bransjer, så som byggherrer, entreprenører, prosjektledere, baser eller medarbeidere.
 • Ledere som er nysgjerrig på om Lean er noe for deres Team eller virksomhet og som tror at motiverte medarbeidere skaper resultater.
 • Den som ønsker å styrke kompetansen og CV-en for å bli mer attraktiv for nye oppgaver.

 

Kort beskrivelse

Kurset går over 3 dager og gir deg grunnleggende kunnskap om Lean-tankesett og de mest vanlige verktøy og metoder som benyttes i Lean. Du lærer «Lean språket» som er viktig i kommunikasjon og forståelse med teamet eller virksomheten du jobber i. Du får kjennskap til Lean Construction / Prosjekt, en hel dag er satt av til dette.

Våre kurs er laget for å skape engasjement, inspirasjon og begeistring. Derfor bruker vi simulering, trening, rollespill og refleksjon i gjennomføringen. Gled deg!!

 

Sertifisering

Gult belte sertifisering er første steg i vårt sertifiseringsprogram, og du kan bygge videre til grønt og sort belte. Sertifikatene er anerkjente kompetansebevis innen lean. Vi avlegger nettbasert ferdighetstest etter kurset. Når testen er bestått får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat.

 

Innhold i kurset

 • Hva er lean? Hvor kommer Lean fra?
 • Hva er sløsing? Hvordan identifisere sløsing og finne tidstyver? Vi lærer å se med Lean øyne!
 • Kjente og nyttige lean verktøy vil bli gjennomgått, så som Standardisering, 5S, Verdistrømanalyse, A3 og ulike typer Lean Tavler som er sentrale i hverdagen.
 • Planlegging og gjennomføring av Lean prosjekter
 • Teori og begreper innen Lean Construction
 • Bakoverplanlegging (metoder og verktøy for framdriftsplanlegging)
 • Soneinndeling og takt
 • Tavlemøte/koordineringsmøter
 • Lean Construction og effektiv Rigg/drift og byggeplasslogistikk
 • Vi bygger sammen en plan for deg og din videre Lean-reise. Materiellet som du får utlevert blir som et treningsprogram du kan ta frem etter kurset.

 

Spillet «Husbyggeren»

Praktisk simulering av en byggeprosess med flere involverte roller, med og uten Lean. Kunnskapen er direkte overførbar til reelt byggeprosjekt, og vil ha stor praktisk verdi uansett hvilken rolle en har i prosjektet.

 

Gjennomføring

 • Kursavgiften inkluderer lunsj og enkel bevertning underveis.
 • Du får utlevert et kurs- og arbeidshefte med presentasjoner, plass til notaer og dine fremtidige Lean-planer.
 • Etter gjennomført og bestått nettbasert ferdighetstest får du umiddelbart utstedt Lean-sertifikat

 

Etter kurset

Lean kompetanse handler om kunnskap og trening. Så når «kursrusen» har lagt seg, tar du fram din Lean-treningsplan, slik at du trener jevnlig og kommer fra «fra ord til handling»!!

 

Ønsker du å høre mer om kurset, kontakt gjerne

Arild Paulsen      Mob: 47 46 45 68             arild.paulsen@leanteam.no

Heine Olsen        Mob: 959 25 996              heine.olsen@leanteam.no