Digitalt, Fysisk eller JA TAKK, Begge deler.

Digitalt, Fysisk eller JA TAKK, begge deler?

Våre løsninger er designet slik at vi enkelt tilpasser metode og gjennomføring til deltagerne sine forutsetninger, læringsutbytte og dermed kundeverdi.

Møterom / klasserom

En tradisjonell løsning der vi i klasserom benytter fysiske, visuelle verktøy som har kjennetegnet Lean historisk sett.

Digitalt

Digitalt kurs på Teams med bruk av digitale verktøy til samhandling, trening, spill og prosjektgjennomføring.

Det beste fra begge

Vi treffes i samme rom og kommuniserer ansikt til ansikt. Verktøyene vi benytter er enten fysiske eller digitale, gjerne begge deler i samme kurs. Dette avhenger av kundens utgangspunkt, forutsetninger og behov; altså kundeverdi.

Vår omstilling

Covid 19 har gitt oss en del utfordringer med å drive vår virksomhet som tidligere. Selve grunnsteinene i mange forretningsmodeller virker ikke lenger, når vi ikke kan treffe hverandre og snakke sammen ansikt til ansikt. Vi har blitt kraftig utfordret til å tenke nytt.

Heldigvis, så har vi god kjennskap til Lean og effektive endringsprosesser. Gjennom Lean Innovasjon og Lean Startup tankesett brukte vi hypoteser og eksperimenter i en enkel PDCA (Plan, Po, Check, Act) tabell. Mindre enn 1 mnd. etter at landet stengte ned, hadde vi utviklet alle våre tjenester på en digital plattform. Begrensninger og ulemper ble snudd til muligheter og nye markeder.

Alt var likevel ikke rett frem;

  • Speaklab, med Siri Lill og Arne, er levende opptatt av kommunikasjon og formidling. Kanskje blant Norges fremste – vi kjenner ingen som er bedre! De gav oss verdifull innsikt og refleksjoner på kundens opplevelser i en digital setting, og hjalp oss til å utvikle vår modell for å bli «Verdens beste» på digital formidling.
  • Microsoft sine ekspertmiljøer hjalp oss til å forstå hvordan vi kunne benytte standardiserte, plattformuavhengige verktøy slik at terskelen for deltagerne ble lav for å delta og samhandle digitalt.
  • Vår leverandør av E-læringssystem, Qualicost AS, tok ballen og hjalp oss å innlemme Digital samhandling i vår Kursportal. Kundereisen i fokus. Høy grad av flyt og automatisering av prosesser og standardiserte verktøy; SharePoint, Teams og Office365. Ettpunks leksjoner med «Det du trenger» som en integrert del av løsningen. Tilbakemeldinger fra kundene og eksperter er unison; Dette var enkelt og genialt!
  • I tett dialog med våre kunder, utviklet og testet vi ut genialt enkle digitale verktøy som benyttes i digital samhandling. Vår egen kompetanse på Lean og IT løsninger kom til sin rett.Når vi jobber på denne måten selv, er det enkelt å gi tankesett, erfaring og verktøy videre til våre kunder slik at de kan bruke det som en del av sin egen utvikling.
7. oktober 2021