Digitalt kurs i Lean Prosjektering VDC gav mersmak

Digitalt kurs Lean Prosjektering VDC gav mersmak.

iVest Consult AS tok initiativ til digitalt kurs i Lean Prosjektering VDC sammen med sentrale samarbeidspartnere; SALT Arkitekter og Aaland arkitektkontor.

Dette skapte stor begeistring og gav mersmak;

  • Bruk av Lean Prosjektering VDC i alle fremtidige prosjekter. Pilot pilotprosjekt blir Jondal Skule.
  • 14 medarbeidere på Lean Gult Belte kurs – vinklet inn Prosjektering VDC.

 

Tilbakemeldingene er gledelig positive:

  • Svært interessant og lærerikt.
  • Gode verktøy og system å ta med seg.
  • Gjør oss betre på prosjektstyring generelt sett; kvalitet, trivsel, framdrift og økonomi.
  • Takk Arild Paulsen for vel utført kurs!
  • Mye godt og utfordrende arbeid foran oss. Med støtte fra Lean Team Norge vil vi lykkes!

 

Les mer på iVest Consult sin Facebook side:

 

Verdien ligge i å holde GOD FOKUS gjennom en hel dag. Fantastisk pause-utsikt hos iVest Consult.

 

Et av klasserommene med engasjerte deltagere.

 

Et av klasserommene med engasjerte deltagere

 

 

 

20. oktober 2020