FN Elektro – Prosjektet gikk «Som en drøm»

FN Elektro & Ventilasjon AS – Prosjekt Sandsli 360

FN Elektro startet med Lean for å få mer struktur og lønnsomhet i prosjektene. Under kan du lese om sentrale medarbeidere og ledere sin opplevelse av å bruke Lean.

Vegar Servoss – Bas elektro:

“Det var mye spørsmål i begynnelsen fra medarbeiderne om hvor lenge dette skulle vare. Noen var litt småskeptisk, og bekymret for timeforbruket når en skulle bruke tid foran tavlen hver dag

Veldig raskt endret oppfatningen seg. En fikk mye bedre dialog i hele arbeidslaget og flyteffektiviteten ble betydelig forbedret

Det ble etablert jobbpakker i forhold til kalkulerte timer som ble synliggjort på tavlen.

Raskt så vi stor framgang i produksjonen, og vi registrerte raskt at jobbpakkene var nøkkelen for å vite hva som skal oppnås. En fikk synlige frister, og medarbeiderne ser på jobbpakkene, og vurderer selv hvordan de skal lykkes med timeestimatet.

Lean har gitt oss

  1. Mer struktur
  2. Bedre arbeidsflyt for medarbeiderne
  3. Bedre rutiner for forarbeidet og gjennomgangen av arbeidet
  4. Bedre moral rundt oppmøte.
  5. Timeføring blir utført hver dag.

For meg som bas har det blitt mer forberedelse, men uken er blitt mye ryddigere. Det et etablert gode rutiner for når ting må gjøres. Mer strukturert arbeidsdag, og lettere å holde medarbeidere i 100% produktiv arbeid”

 

Helge Karlson – Prosjektleder:

“Lean er med på å strukturere hverdag slik de drømte om i forkant. Fått bedre kontroll på timeverket, og mer forutsigbarhet hvor en ser lengre fram i forhold til hva som måtte komme. Resultatet er at vi unngår unødvendig hastverk. Måten en jobber på er en helt annen no. Definitivt en mal for hvordan en skal jobbe framover. Montørene ute vet hva som kommer de neste 14 dagen, som gir en helt annen forutsigbarhet”.

 

Espen Kismul – Daglig leder:

“Lean har gitt prosjektlederne ett verktøy og kunnskap til å måle det som er kalkulert.

Morgenrutiner er kjempepositive, og vi ser etter de «lavthengende fruktene» for å hver dag bli litt bedre. Alle vet hva de skal gjøre

Utfordringene er at alle skal bli engasjerte og forstår hvorfor en skal gjøre dette. Dette må en jobbe med. Får alle med på en enkel måte når det er så visuelt, og en forstå letter hva som virker

Erfaringen er at det lønner seg å legge ned arbeid i planlegging!”

 

30. januar 2024