Gemba Walk hos Nilsen & Sture Betong

Gemba stammer japansk og betyr «det faktiske stedet».

Go to GEMBA eller Gemba Walk handler om å gå ut se der ting faktisk skjer, f.eks på byggeplass.

Mange løser problemer og beslutter basert på et bilde man har, egne antagelser og erfaring, gjerne når man sitter på kontoret.

Ved å gjennomfører en Gemba walk vil en leder:

  • Forstå problemet bedre ved å snakke med de som jobber der
  • Motivere de som jobber der ved å ta de på alvor
  • Respektere de ansatte ved å lytte
  • Skape eierskap til arbeidet hos de ansatte ved å involvere de i problem og løsning
  • Finne bedre løsninger basert på fakta og ikke kun egne antagelser.

Å være god på Gemba Walk krever trening, man trener ved å faktisk gjøre det. Dersom alle trener på Gemba Walk, så kan hele organisasjonen lære seg å se sløsing og bidra til å forbedre egen arbeidsplass.

Det er viktig å ha klart for seg hva en skal se etter. Flaskehalser, variasjon og de 8 sløsingssformene gir en god retning og kan ha stor verdi.

Prosjekt- og Lean leder Mathis Eira uttaler følgende om Gemba Walk:

  • En tror gjerne at en jobber effektivt, uten å tenke på at det er mye som forbedres. Gemba Walk er viktig for å virkelig se hvor vi kan bli bedre.
  • Dette er særlig verdifullt når en går på byggeplassen sammen med de som utfører arbeidet og SAMMEN systematisk prøver å identifisere sløsing.

Prosjektleder Martin Dregelid uttaler følgende om Gemba Walk:

  • Gemba Walk gir grunnlag for kontinuerlig forbedring på byggeplassen. Det er viktig å føre opp på Lean tavlen alle forbedringsmomenter en finner, gjerne med en gang slik at man ikke glemmer noe.
  • Lean Team Norge sin sjekkliste skal vi benyttes hver gang vi gjennomføre Gemba Walk på alle prosjektene våre.

Fra venstre: Formann Vitalij Kovalenko, prosjektleder Martin Dregelid og prosjekt- og Lean leder Mathis Eira

 

GEMBA-sjekkliste-reminder.

23. oktober 2019