God Jul og Godt nytt år

Takk til kunder og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2022.

Verden er i endring. Når Covid19, for oss i Norge, endelig ser ut til å ebbe ut, så dukker den ene utfordringen opp etter den andre.

Det viktigste vi kan gjøre er å ta inn over oss hva dette vil kreve og ikke minst erkjennelsen av at «fremtidens løsninger er annerledes enn dagens».

«Just in time» slik mange forstår det har blitt utfordret, vi må tenke nytt rundt verdens logistikk.

Lean kan hjelpe oss med nettopp dette.

Vi gleder oss til fortsettelsen i det nye året – Nye stegFra Ord til Handling

God Jul og Godt nytt år

Mvh Arild og Heine

19. desember 2022