God Jul og Godt nytt år

Takk til kunder og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2023.

Nå skriver vi snart 2024, og 2023 har vært nok et år med stadig endring i verdenssituasjonen. Endringer som på en eller annen måte vil påvirke manges hverdag i privat og offentlig sektor, det være seg knapphet på ressurser, krav til grønn omstiling eller økt bærekraft. Vi må tenke nytt, finne enda mer optimale prosesser, involvere meadbeiderne og gjør den enkelt virksomhet attraktiv som arbeidsgiver. «Just in time» slik mange forstår det har blitt utfordret, vi må også tenke nytt rundt verdens logistikk.

Lean kan hjelpe oss med nettopp dette.

Vi gleder oss til fortsettelsen i det nye året – Nye stegFra Ord til Handling

God Jul og Godt nytt år

Mvh Arild og Heine

12. desember 2023