Dette kurset passer for

 • Team og virksomheter som ønsker bedre resultater gjennom lagspill og motiverte medarbeidere.
 • Nysgjerrige Ledere og Medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å jobbe med kontinuerlig forbedring.
 • Deg som ønsker å styrke kompetansen og CV-en for å bli mer attraktiv for nye oppgaver.
 • Deg som ønsker en kickstart fra «Ord til Handling» og målrettet Coaching som en del av kurset.

 

Kort beskrivelse

Kurset gir deg økt kunnskap om Lean-tankesett samt og et sett med sentrale verktøy blant annet Tavledesign, Lean Ledelse praktisk brukt i et Lean-prosjekt. Lean-lederen sin rolle og utøvelse er helt avgjørende for å lykkes med kontinuerlig forbedring i teamet eller virksomheten du jobber i. Videre får du trening i bruk av sentrale verktøy, inkludert Coaching for å starte et Lean-prosjekt i egen virksomhet.  Sammen med digitale spesialister og pedagoger har vi skreddersydd et metodisk opplegg som gir deg som deltager maksimal verdi. Kurset går over 2 dager (1 modul per dag). I tillegg får du Coaching etter bestått eksamen som en del av kurset.

Våre kurs er laget for å skape engasjement, inspirasjon og begeistring. Derfor bruker vi simulering, trening, rollespill og refleksjon i gjennomføringen. Gled deg!!

 

Sertifisering

Eksamen blir tilgjengelig etter gjennomført Modul 2. Ved bestått eksamen sertifiseres du som «Lean Grønt Belte», et internasjonalt anerkjent kompetansebevis.  Sertifiseringen gir mulighet for påbygging til «Lean Sort Belte».

 

Innhold i kurset

Modul 1

 • Sentrale grunnleggende temaer og nyttige lean verktøy vil bli gjennomgått, så som PDCA, 5S, A3 og Verdistrømsanalyse
 • Hva er Lean Ledelse? Verdier – Ledelse og Endringsledelse
 • Endringsledelse – hvordan håndtere motstand?
 • Hoshin Kanri – Synlig målstyring
 • KPI’er – bruk og misbruk
 • Verdiskapende fokus – utvikling av mål og delmål
 • Utrulling av Lean i virksomheter – fallgruver og suksessfaktorer.
 • Kommunikasjonsstrategi

 

Modul 2

 • Synlig målstyring – hvordan designe en tavle med innhold relevant for din virksomhet?
 • Tavledesign og trening i tavleledelse. Her blir du utfordret og føler mestring!
 • Gemba-walk i praksis.
 • Vi bygger sammen en plan for deg og din videre implementering av Lean. Materiellet som du får blir som treningsprogram du kan ta frem etter kurset.
 • Definere eget prosjekt
 • Eksamen

Coaching

Etter bestått eksamen får du som en del av kurset, tilbud om Coaching på eget Lean prosjekt.

 

Gjennomføring

2 dager før kursstart mottar du en link til din kursportal. Der kan du:

 • Laste ned kompendier og materiell.
 • Gå inn i Virtuelt kursrom og virtuelle grupperom.
 • Ta eksamen.
 • Laste ned kursbevis ved bestått eksamen.

 

Påmelding og pris

 • Prisen er per modul. Kurset består av 2 obligatoriske moduler.
 • Du mottar en faktura for begge modulene.
 • Du melder deg på begge modulene hver for seg:     LINK TIL KURSDATOER