Dette kurset passer for

 • Team og virksomheter som ønsker bedre resultater gjennom lagspill og motiverte medarbeidere.
 • Nysgjerrige Ledere og Medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å jobbe med kontinuerlig forbedring.
 • Deg som ønsker å styrke kompetansen og CV-en for å bli mer attraktiv for nye oppgaver.
 • Deg som ønsker en kickstart fra «Ord til Handling» og målrettet Coaching som en del av kurset.

 

Kort beskrivelse

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om Lean-tankesett og hvordan dette kan være relevant i din virksomhet. Du lærer sentrale deler av «Lean språket» som er viktig i kommunikasjon med de rundt deg. Videre får du trening i bruk av sentrale verktøy, inkludert Coaching for å starte et Lean-prosjekt i egen virksomhet. Sammen med digitale spesialister og pedagoger har vi skreddersydd et metodisk opplegg som gir deg som deltager maksimal verdi. Kurset går over 2 dager (1 modul per dag). I tillegg får du Coaching etter bestått eksamen som en del av kurset.

Våre kurs er laget for å skape engasjement, inspirasjon og begeistring. Derfor bruker vi simulering, trening, rollespill og refleksjon i gjennomføringen. Gled deg!!

 

Sertifisering

Eksamen blir tilgjengelig etter gjennomført Modul 2. Ved bestått eksamen sertifiseres du som «Lean Gult Belte», et internasjonalt anerkjent kompetansebevis.  Sertifiseringen gir mulighet for senere påbygging til «Lean Grønt Belte» og «Lean Sort Belte».

 

Innhold i kurset

Modul 1

 • Grunnleggende innføring i LEAN prinsipper
 • Hva som kjennetegner en LEAN virksomhet
 • 5 LEAN-prinsipper og introduksjon til sløsing
 • Kilder til sløsing og kilder til verdiskapning – Bort med tidstyvene!
 • 5S introduksjon og gjennomføring av et 5S prosjekt

 

Modul 2

 • Grunnleggende innføring i kartlegging og forbedring av arbeidsprosesser (verdistrømsanalyse)
 • Strukturert problemløsning, rotårsaksanalyse og tiltaksutvikling
 • Introduksjon til planlegging av LEAN prosjekter i egen virksomhet
 • Introduksjon til Lean Ledelse
 • Introduksjon til Visuell Målstyring og Tavler
 • Definere eget prosjekt
 • Eksamen

 

Coaching

Etter bestått eksamen får du som en del av kurset, tilbud om Coaching på eget Lean prosjekt.

 

Gjennomføring

2 dager før kursstart mottar du en link til din kursportal. Der kan du:

 • Laste ned kompendier og materiell.
 • Gå inn i Virtuelt kursrom og virtuelle grupperom.
 • Ta eksamen.
 • Laste ned kursbevis ved bestått eksamen.

 

Påmelding og pris

 • Prisen er per modul. Kurset består av 2 obligatoriske moduler.
 • Du mottar en faktura for begge modulene.
 • Du melder deg på begge hver for seg:   LINK TIL KURSDATOER