Har fått bedre tid etter innføring av Lean

Bedre tid

«Jeg har fått bedre tid etter innføring av Lean», forteller Svein Vikøren, daglig leder i Askøy-Bergen Elektro AS på Askøy.

Vi fikk opplæring i Lean i april 2019 av Lean Team Norge, og vi styrer Leanreisen etter en felles utviklet 3.mnd plan som blir justert etter behov. Lean Team Norge følger oss opp, så vi er sikre på at vi holder avtalt kurs.

 

Montørene

Vi har fått en mer effektiv hverdag, der montørene er blitt bevisst på viktigheten av å levere inn timelister og materiell i tide. Fakturering og fakturaunderlag blir da rett første gang.

Montørene er blitt veldig flinke til å ringe saksbehandlerne tidligere enn før, for å få bestilt nødvendig materiell som de trenger til jobben sine. De har da fått mindre overraskelser i hverdagen, og mer forutsigbarhet og flyt i arbeidet sitt.

 

Saksbehandlerne

Saksbehandlerne har fått mer forutsigbare arbeidsdager, og har mer tid til å følge opp nye og pågående jobber. Det er blitt mindre brannslukning.

Hver saksbehandler har tavlemøte en gang i uken med sine medarbeidere, hvor de høster og deler erfaring, ser på status prosjekter, får en forutsigbar uke, planlegger sammen, blir mer bevisst på hverandres prosjekter og ikke minst vurderer hvor god de har vært i forrige uke på sine valgte suksesskriterier «5 om dagen».

Kort oppsummert så er det blitt en annen tanke i bedriften med hensyn til verdiskapning og kundeverdi.

Lean har i aller høyeste grad svart til forventningene.

Svein Vikøren er godt fornøyd med de nye prosessene lean har bidratt til å forbedre – og ikke minst resultatene Lean har gitt.

16. februar 2020