Vi har praktisk erfaring med Lean og kontinuerlig forbedring siden 2000. I løpet av få år er vi blitt en dominerende Lean-aktør på Vestlandet og gitt Lean kompetanse i form av kurs og rådgiving til mer enn 200 virksomheter over 2100 personer.

Fra ord til handling!

Vi gir deg økt kompetanse!
Selvdrevet kontinuerlig forbedring.
Skap synlige resultater i egen virksomhet.

Hva er det i vårt tankesett som gjør oss verdifulle for deg som kunde?

Vi lever Lean hver dag – både i kurs og egen virksomhet. På våre kurs er du på tavlemøte før du aner det, og lever Lean gjennom hele kurset!

Selvdrevet lærende organisasjon
For å bli god kreves det kunnskap og trening. Kunnskap overføres best gjennom praktiske øvelser. Går du på kurs hos oss kan du se på det som en treningsøkt. Skal din organisasjon bli god på læring – må den trene. Vi vet hvordan!

Fra ord til handling
Vi ser hele tiden virksomheter som lykkes, og som ikke lykkes. Ofte svikter det i aksept og gjennomføringsevne. Vi jobber hardt hver dag for å være ETT STEG FORAN og utvikler stadig vårt produkt slik at din virksomhet skal komme «fra ord til handling» 

Egendrevet lærende organisasjon
For å bli god kreves det kunnskap og training. Kunnskap overføres best gjennom praktiske øvelser. Går du på kurs hos oss kan du se på det som en treningsøkt. Skal din organisasjon bli god på læring – må den trene. Vi vet hvordan!

Fra ord til handling
Vi ser hele tiden virksomheter som lykkes, og som ikke lykkes. Ofte svikter det i aksept og gjennomføringsevne. Vi jobber hardt hver dag for å være ETT STEG FORAN og utvikler stadig vårt produkt slik at din virksomhet skal komme «fra ord til handling» 

Velg Lean Team Norge og du får:Bedre bunnlinje
Høyrere kvalitet
Økt kundeverdi
Økt konkurranseevne
Mer fornøyde medarbeidere
Mindre stress og brannslukking

Om oss

Gjennom Lean Startup og systematisk læring forstod vi våre kunders behov. Vi lærte hvilke Lean-produkter det var behov for i hvilke markeder. Den første prosessen vi laget het «Fra Null til kunde», da vi hadde blanke ark og null i ordreboken ved oppstart.

KundesitatVeldig høy kompetanse og godt samspill mellom to engasjerte foredragsholdere.

Når kalenderen viser 2020 har over 3400 personer deltatt på kurs hos oss, og vi er en dominerende kursleverandør av Lean på Vestlandet. Vi tilbyr Lean-kurs på alle nivå i Bergen. Lean Sort Belte eller tilsvarende kompetanse må du ofte reise til Oslo eller London for få.

Vi har drevet rådgiving og kompetanseheving i mer enn 360 virksomheter på Vestlandet siden oppstarten i 2016! Tilbakemeldingene vi får fra våre kunder er meget positive. Kontakt oss i dag og se hva du kan få igjen ved å benytte Lean Team Norge.

Vi har hjulpet:

0

Bedrifter

0

Personer

Meld deg på i dag!Vi står klare til å hjelpe deg.
Meld deg på i dag!Vi står klare til å hjelpe deg.