Holte Consulting og Novaform om Lean Prosjektering VDC

Holte Consulting AS og Novaform Bergen As har stor tro på Lean som tankesett og har tatt steg videre mot Lean Prosjektering VDC. Under kan du lese mer om hva de tenker rundt nytteverdi for dem selv og kunden.

Lean Prosjektering VDC gir raskere prosjektering med bedre kvalitet, lavere pris og dermed et bedre sluttprodukt for kunden.

 

Novaform Bergen AS

Lean Prosjektering VDC gir verktøyene vi trenger til å effektivisere, optimalisere og inkludere i prosjekteringsfasen. Dette gjennom taktplanlegging med involvering av hele prosjekteringsgruppe, systematisk ferdigstillelse og sesjonsmøter / ICE i samhandlingsrom med tydelig målstyring.

 Novaform ønsker å gå foran i implementering av dette i våre prosjekt da særlig i prosjekt hvor vi har rolle som Prosjekteringsleder, da vi er overbevist om at Lean VDC gir raskere prosjektering med bedre kvalitet, lavere pris og dermed et bedre sluttprodukt for våre kunder.

 Jeg var i utgangspunktet betenkt til å delta på digitalt kurs.

Men gjennomføring med kombinert klasseromsundervisning og samtaler i mindre grupper i virtuelle grupperom, samt gode kommunikasjonsløsninger der kursholder gjorde alle bevisst på bruk av eget web-kamera, gjorde at kursopplevelsen ble veldig bra.

 Takk til Lean Team Norge for stort engasjement og gode verktøy!

Bjørnar Gilje, Daglig leder i Novaform Bergen

 

Holte Consulting AS

«Kurset i Lean Prosjektering VDC ga en god innføring i bruk av Lean- og VDC-prinsipper i prosjektering av bygge- og anleggsprosjekter, med en praktisk tilnærming. Kursholder presenterte på en oversiktlig og engasjerende måte, og teorien ble utfylt med praktiske eksempler og erfaringer. Kursdeltakerne ble involvert underveis gjennom diskusjoner og oppgaveløsning, noe som fungerte bra i den digitale løsningen. Gjennom kurset arbeidet vi med flere sjekklister og verktøy som kan benyttes i prosjekter i etterkant. Dette kurset kan anbefales for alle som er involvert i detaljprosjekteringsfasen av bygge- og anleggsprosjekter.»

 «Denne kompetansen er så viktig for oss at vi har deltatt på kurset med 11 av våre medarbeidere»

Hanna K Walter, Konsulent i Holte Consulting AS.

 

17. mars 2021