Hva er Lean?

Lean er en filosofi og tankemåte som handler om at ledere og medarbeidere i en virksomhet jobber sammen over tid for å øke verdi for kunde – mot en sømløs prosess uten sløsing av ressurser, tid eller innsats. Med andre ord, levere mer verdi med mindre innsats.

Lean metoden startet opprinnelig i bilindustrien. Toyota, som var først ute med å bevise verdien av Lean tankesett i praksis, brukte Toyota Production System (TPS) som benevnelse, og fra 1950 til tidlig 2000 ble Toyota verdens ledende og mest suksessfulle bilprodusent. Selve navnet «LEAN» kan oversettes med «Slank produksjon» og ble først nevnt og kjent i amerikansk forskning og litteratur på 1990 tallet (John Krafcik, 1988 “Triumph of the Lean Production System”).

I dag finner vi Lean overalt, i det private, offentlige, varer, tjenester og produksjon.

Den etter sigende første boken Toyota selv skrev om temaet er «Toyota Way 2001». Her nevnes det fem hovedelementer som Lean (TPS) er bygget på:

 

Kontinuerlig forbedring

  1. Utfordring – Vi skaper en langtidsvisjon og møter utfordringer med mot og kreativitet for å realisere drømmene våre.
  2. Kaizen – Vi forbedrer kontinuerlig forretningsdrift, og streber alltid etter innovasjon og evolusjon.
  3. GO TO GEMBA – Vi går til kilden for å finne fakta, slik at vi kan ta riktige beslutninger.

Respekt for mennesker:

4.  Respekt – Vi tar ansvar, respekter andre, gjør vårt beste for å forstå og bygge gjensidig tillit.

5. Teamarbeid – Vi stimulerer personlig og profesjonell vekst, deler mulighetene til utvikling og maksimerer egne og lagets prestasjoner.

«Ekte Lean» bør og skal inneholde de overnevnte elementene. Lean-prinsippene har blitt brukt og mange vil si misbrukt i ulike sammenhenger. «Fake Lean», og «Ekte Lean» er uttrykk som er brukt til å beskrive forskjellen.

Et annet anerkjent aspekt som danner grunnlag for all lean tenking fra Lean litteratur er:

  • Verdi for kunden. Det som leveres må ha verdi for kunde eller bruker, det være seg tjeneste eller produkt.
  • En effektiv verdistrøm (prosess som beskriver leveranse av verdi til kunden)
  • Flyt i verdistrømmen – at en leveranse flyter igjennom, under kontinuerlig bearbeiding uten sløsing og stopp fra «behov oppstår» til «behov dekket».
  • Sug; at en produksjon er basert på et behov og ikke en plan eller til lager.
  • Perfeksjon, det at man har en kultur og et system som hele tiden streber mot det perfekte, selv om den perfekte tilstand i realiteten er umulig å nå.

Lærende organisasjon

Mange vil si at Lean handler om å etablere en lærende organisasjon. Det vil si at en virksomhet har etablert standardiserte måter å jobbe på, som alle etterlever, og som stadig forbedres gjennom ny læring og forbedrede standarder.

Lean-kultur

Lean-kultur handler om det som sitter i veggene og hvordan en virksomhet samhandler og etterlever organisasjonens spilleregler. Er det virksomhetens kultur at de ansatte blir involvert i utvikling av sin egen arbeidsplass? Er det ekte respekt tilstede? Blir de ansatte sett og hørt når de gir beskjed? Er virksomhetens helter de som slukker branner eller de som hindrer at det begynner å brenne? Blir de som melder om problemer sett på som bråkmakere eller blir de belønnet?

«Problemer er GULL» stemmer godt for en Lean-virksomhet. Dette gjelder fordi problemer avdekkes og kan håndteres og dermed forbedre virksomheten.

Lean Ledelse

Lean Ledelse er et begrep som ofte blir nevnt. Lean ledelse og ledelsens involvering, forpliktelse og eierskap til Lean er helt essensielt for å lykkes med Lean. Uten dette på plass er det vanskelig å se at man kan lykkes fullt ut med Lean i en virksomhet. En leder, enten det er topp- eller mellomleder kan fort være en flaskehals når Lean skal implementeres eller etterleves.

Sløsing eller verdiskapende arbeid?

Det er vanskelig å komme utenom sløsing (Muda) når man skal snakke om Lean. Her er det åtte definerte former for sløsing man bør og skal fjerne; feil, overproduksjon, transport, lagerhold, bevegelse, venting og uutnyttet kreativitet. Sløsing finnes ofte sammen med flaskehalser/overbelastning (Muri) og variasjon/ujevnhet (Mura).

Selvdrevet kontinuerlig forbedring

Det er en erkjennelse at hvis man skal lykkes med Lean over tid, så må man eie og drive prosessene selv og Lean må være den måten man jobber og lever i en virksomhet. Det er smart å søke kunnskap og erfaring for å komme i gang og å komme «Fra ord til handling».

Ta gjerne kontakt med oss for en prat eller mer informasjon!