Komme i gang uten at det koster noe

Kom i gang «uten at det koster noe»

Alle endringer i virksomheter kan medføre motstand eller sterke ønsker om å bevare det eksisterende. «Det vi har gjort før skal vi fortsette med». Det er skrevet mange bøker om endringsledelse og hvordan man kan håndtere motstand. Flere bøker har beskrevet prosesser for ending, herunder John Cotter (Boken: Leading Change) og Jon Skogsfjord (Boken: Oktav). Her finner du «oppskrifter» i form av prosesser du kan ta som utgangspunkt og tilpasse til din situasjon.

Motstand har ofte rot i at «jeg må endre MINE vaner». Det oppstår usikkerhet hos den enkelte rundt mestring og jobbsikkerhet. Man tolker fremtiden og utsikter for en selv og andre i «worst case». Dette gjelder selv om resultatet av en eventuell endring er til det gode for virksomheten.
Uansett, så handler det til slutt om den enkelte og vaner som må endres. Vi må gjøre noe annerledes for å få et annet resultat.

Så hvordan kan du forberede og modne din organisasjon for denne endringen, uten at det koster skjorta?
Her er noen aktiviteter vi mener du som leder enkelt kan gjøre for å modne din organisasjon og skape motivasjon for en vellykket endring til det bedre i din virksomhet.

  1. Bruk Google og gjør deg kjent med hva andre i din bransje har oppnådd av resultater og hva som var deres erfaringer
  2. Avtal et uforpliktende møte med en ekspert som Lean Team Norge. Inviter noen nøkkelpersoner med
  3. Lag en plan for hvordan din Lean-implementering kan se ut
  4. Informer de ansatte i fellesmøte om at dere tenker på å ta i bruk Lean tankesett og Lean verktøy
  5. Gratis Lean Hvitt belte kurs for deg og dine ansatte. Be oss om en oversikt over status for gjennomføring på ALLE dine ansatte. Her kan du få en indikasjon om fremtidige lederemner i din virksomhet.
7. januar 2023