Kurs Covid-19 Style

Generelle regler

Hva kan du gjøre for å sikre en trygg oppstart etter Covid-19 pause? Hold deg hjemme hvis du blir syk, hold avstand og vask hendene hyppig” er etterhvert godt kjente leveregler.

 

Oppstart i egen virksomhet

Lean Team Norge er vi godt i gang med kurs, helt siden slutten av april. Ettpunkt-leksjon på Smittebegrensning, involvering av deltagerne med visuell målstyring og måling på etterlevelse skaper trygge smittefrie opplevelser for deltagerne. Kombinert med digitale tjenester er vi godt rustet og hjelper virksomheter over hele landet med å innføre Lean på en smidig og fleksibel måte.

 

Kursdeltager Lars Furheim i OPAK beskriver sin opplevelse slik:

“Utover høy kvalitet og relevans på det faglige og praktiske verktøy til bruk i hverdagen , så ble smittevernstiltakene ivaretatt på en trygg og god måte. Det var god informasjon før og under kurset. Det var tilrettelagt for at deltakerne kunne holde god avstand og det var høyt fokus på løpende rengjøring av kontaktflater”.

Ettpunkt-Leksjon

 

Bilde med trygg avstand

Kreativt bilde av kursdeltagere – med avstand

 

Bilde med trygg avstand

Kreativt bilde av kursdeltagere – COVID-19 style

 

Tavlemøte med personlig assistent og trygg avstand.

Tavlemøte med personlig assistent og trygg avstand.
10. mai 2020