Dette kurset passer for

 • Alle som jobber med prosjekt i byggebransjen eller andre bransjer, så som byggherrer, arkitekter, prosjekterende, entreprenører, prosjektledere, baser eller medarbeidere.
 • Nysgjerrige Ledere og Medarbeidere i privat og offentlig sektor som ønsker å jobbe med kontinuerlig forbedring.
 • Deg som ønsker å styrke kompetansen og CV-en for å bli mer attraktiv for nye oppgaver.
 • Deg som ønsker en kickstart fra «Ord til Handling» og målrettet Coaching som en del av kurset.

 

Kort beskrivelse

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om Lean-tankesett i Lean Construction / Lean Prosjekt og de mest vanlige verktøy og metoder som benyttes her. Du lærer «Lean språket» som er viktig i kommunikasjon og forståelse med teamet eller virksomheten du jobber i. Videre får du trening i bruk av sentrale verktøy, inkludert Coaching for å starte et Lean-prosjekt i egen virksomhet. Sammen med Digitale spesialister har vi skreddersydd et metodisk opplegg som gir deg som deltager maksimal verdi. Kurset går over 3 dager . I tillegg får du Coaching inkludert, etter gjennomført kurset og bestått eksamen Lean Gult Belte.

Våre kurs er laget for å skape engasjement, inspirasjon og begeistring. Derfor bruker vi simulering, trening, rollespill og refleksjon i gjennomføringen. Gled deg!!

 

Sertifisering

Ved bestått eksamen Lean Gult Belte og gjennomført Lean Construction sertifiseres du som «Lean Gult Belte» med Lean Construction, et internasjonalt anerkjent kompetansebevis.  Sertifiseringen gir mulighet for senere påbygging til «Lean Grønt Belte» og «Lean Sort Belte».

 

Innhold i kurset

 • Grunnleggende Lean kompetanse – Lean Gult Belte

 

 • Planlegging og gjennomføring av LEAN prosjekter
 • Teori og begreper innen Lean Construction
 • Bakoverplanlegging (metoder og verktøy for framdriftsplanlegging)
 • Soneinndeling og takt
 • Tavlemøte/koordineringsmøter
 • Lean Construction og effektiv Rigg/drift og byggeplasslogistikk

 

Coaching

Etter bestått eksamen Gult Belte og gjennomført Lean Construction får du som en del av kurset, tilbud om Coaching på eget Lean prosjekt.

 

Gjennomføring

2 dager før kursstart mottar du en link til din kursportal. Der kan du:

 • Laste ned kompendier og materiell.
 • Gå inn i Virtuelt kursrom og virtuelle grupperom.
 • Ta eksamen.
 • Laste ned kursbevis ved bestått eksamen.