Lean i Helse Bergen – Teknisk avdeling

«Nå GJØR vi det. Vi har satt forbedring høyt på agendaen vår i teknisk avdeling med visshet om et dette er viktig for å kunne levere enda bedre og etter hvert flere tjenester til sykehusdriften», sier avdelingssjef Sjur Brandtun

 

Teknisk avdeling – sykehusets infrastruktur

Helse Bergen Teknisk avdeling, med sine 140 ansatte, forvalter eiendomsmasse og allmenntekniske anlegg. I tillegg til Haukeland universitetssjukehus, inngår også Voss sjukehus, sjukehuset i Sandviken, Kysthospitalet i Hagevik samt flere mindre avdelinger i Vestland fylke. Les mer om hva Teknisk avdeling holder på med her …..

I løpet av årets første måneder er prosessen startet, og setter sin spor. I april hadde var det Lean-samling på Voss, til inspirasjon, lagbygging og for å lære og vite litt om prosessen fremover.

Trine Lerum Hjellhaug og Sjur Brandtun. Trine gav oss et inspirerende foredrag om «Mitt leiarskap – Å gjere kvarandre gode». Vi ble imponert over det de har fått til i Lerum.

 

Starten

Sjur Brandtun som er avdelingssjef i Teknisk Avdeling, deler villig sine tanker om starten og veien videre.

«Jeg er veldig glad for at vi nå er kommet godt i gang med å bruke Lean tankesett og enkle Lean verktøy forbedringsarbeidet i Teknisk avdeling. Høsten 2021 besluttet TA ledergruppe at vi ønsket å formalisere forbedringsarbeidene i avdelingen vår og at lean tankesett skal være hoved løsning og metodikk i vårt forbedringsarbeid», sier Sjur.

Han fortsetter: «Å jobbe med forbedringer er en naturlig del av arbeidene i enhver bedrift, og kanskje spesielt i en så stor bedrift som vi er. Over årenes løp har det vært jobbet med både store og små forbedringer, men uten at de har vært satt i system». «Nå gjør vi det. Vi har satt forbedring høyt på agendaen vår i teknisk avdeling med visshet om et dette er viktig for å kunne levere enda bedre og etter hvert flere tjenester til sykehusdriften».

 

Lederens forventninger

Sjur har klare forventninger; «Mine forventninger er at gjennom arbeidene våre med Lean får vi på plass noen verktøy og et tankesett som gir oss de nødvendige ’puff’ i rett retning mot en hverdag der vi har fokus på modernisering, effektivisering og reduksjon i sløsing av tid og ressurser».

 

Veien videre – høye mål

Sjur ser allerede at det er endringer rundt seg, og er ikke redd for å sette høye mål til avdelingen:

«Jeg synes vi har kommet langt allerede. Vi er godt i gang med sertifisering av ledere og medarbeiderne våre og det er etablert en endringsagenda hos alle seksjonene. Fokus nå er å få alle med på tanken om at det alltid vil være behov for en endringsagenda. Noen ganger er det potensiale for store forbedringer, men de aller fleste forbedringstiltakene vil være mindre endringer som gradvis vil kollektivt løfte prestasjonene til Teknisk avdeling.

Vær positiv og åpen om mulighetene som arbeid med Lean kan gi oss og nå som vi er kommet i gang kan det kanskje være en ide å sikte høyt?

Teknisk Avdeling – Årets Norske Lean Virksomhet i 2023 – høres ikke det bra ut? Smak litt på den ved å sjekke ut de tidligere vinnerne via denne linken».

 

 

Engasjert Lean leder i Transportteknisk seksjon

Bård Lie kommer fra bilbransjen og jobber i dag som leder for Transportteknisk seksjon. Han har erfaring fra forbedringsarbeid og føler at Lean er en del av hans DNA. Han har store forventninger til hva Lean tankesett kan tilføre.
«Lean er i min DNA fra tiden i bilbransjen. Min erfaring er at det virker og er et viktig verktøy som faktisk kan være avgjørende for om man vil lykkes. Det kan ha stor effekt og jeg forventer at dette er noe vi legger inn som DNA i TA. Lean oppleves som at man tenker mer rasjonell og blir mer reflektert».

Videre sier Bård: «Vi har kommet godt i gang, men har mye vi vil skape videre. Lean synliggjør at det virker og slikt engasjerer medarbeidere. Kunsten er å holde Lean levende og vi vil absolutt fortsette å bruke Lean i vårt forbedringsarbeid»

 

16. mai 2022