Lean i Kjendisfarmen

Fokus gir resultater.

Litt på spøk, men i fullt alvor spør vi, hva skal til for at DU skal VINNE Kjendisfarmen?

All erfaring viser at det vi har fokus på, det får vi til. En måte å sette fokus er å sette seg mål og ta steg for steg mot målet. Her der det helt sentralt å velge de rette måleparametrene.

Vårt kurs i Lean Grønt Belte er praktisk rettet med bla tavletrening ved oppstart etter hver pause og øvelser i hvordan identifisere de rette måleparametrene.

Under ser vi bilde av teamet som utarbeidet måleparametre og visuell målstyring i den praktiske oppgaven  «hvordan vinne kjendisfarmen». Vi har observert flere gode vinnerkandidater, så det blir spennende å se om noen tar dette “Fra Ord til Handling”

Noen av kursdeltagerne sier:

Kjartan Nesset, Leder Prosjektseksjon Eiendomsavdelingen UiB

  • Kurset var veldig bra, med god miks av teori og praktiske øvelser som gjenspeiler bruk av Lean i egen virksomhet.

 

Tone Woll, Eiendomsforvalter i Eiendomsavdelingen UiB

  • Kurset var veldig bra, og «spot on» i forhold til forventninger og behov.
  • Det var en rød tråd gjennom hele kurset, med teori og mange praktiske øvelser.
  • Veldig nyttig å bli bevisst på hvordan en skal opptre som tavleleder, ha nødvendig «drive» og ta sin plass.
  • To meget nyttige kursdager.

Jostein Sture i Nilsen & Sture Betong AS leder tavlemøte med deltagere fra NITO, UiB og Nilsen & Sture Betons AS

 

Bildet: Ove Johnny Gaupås og Tone Wold fra UiB.

31. oktober 2019