Lean i Kvinnherad kommune – den gode sirkel

Gjennom Lean ønsker Kvinnherad kommune å inkludere og involvere de ansatte til å utvikle sin egen arbeidsplass og dermed også utvikle kommunens tjenester til innbyggerne.  Dette vil gjøre Kvinnherad kommune mer attraktiv som arbeidsplass. Det er viktig i en situasjon med endringer og “kamp” om ressursene.

Den gode sirkel

Klikk på linken under og se filmer som Kvinnherad kommune har laget

 

Hvordan kan kommuner skape forutsigbarhet og trygghet for innbygger og ansatte?
Helse og omsorg i mange kommuner er under press, også i Kvinnherad kommune. Lean handler om å løse disse utfordringene ved at ledere og medarbeidere jobber sammen og finner løsninger som tar hensyn til lokale forhold og gir best mulig tjenester til brukerne i kommunen. Vi tror at medarbeidere som får lov til å være med å utvikle sin egen arbeidsplass blir mer motiverte og vil oppleve økt mestring og flere gode dager på jobben.  

En kultur for kontinuerlig forbedring
Kvinnherad kommune og deres dyktige ansatte og ledere har jobbet med å adoptere Lean-prinsipper som fokuserer på kontinuerlig forbedring og medarbeiderinvolvering. Gjennom bruk av digitale tavlemøter, felles venteliste møter, og forbedrede rutiner for henvisninger, har kommunen klart å forbedre tjenesteflyt og redusere ventetider.

 

Åslaug Brænde  

Sektorleiar Omsorg,
helse og sosial

“Vårt mål med Lean er å skape en moderne sektor med tjenester tilpasset samfunnets behov, samtidig som våre ansatte opplever tilfredshet og glede i sitt arbeid. Lean representerer en prosess som skal skje kontinuerlig for å hjelpe oss med å bli enda bedre.  

Ved bruk av Lean metodikk åpner vi for helt nye muligheter for tjeneste yting.

Denne forbedringen er kun mulig gjennom engasjementet fra våre ansatte; uten dette engasjementet vil det ikke være mulig å oppnå suksess.”

 

Digital samhandling og optimalisering

For å takle utfordringene med store geografiske avstander, har kommunen implementert løsninger for bedre digital samhandling og optimalisering av ressursbruk. Dette har gjort det mulig å tilby likeverdige tjenester til alle innbyggere, uavhengig av hvor de bor i kommunen.

 

Engasjement og utvikling av ansatte

Ved å involvere ansatte direkte i utviklingen av arbeidsprosesser, har kommunen sett en merkbar økning i medarbeidertilfredshet og engasjement. Som Åslaug Brænde sier,

“Vårt mål med Lean er å skape en moderne sektor med tjenester tilpasset samfunnets behov, samtidig som våre ansatte opplever tilfredshet og glede i sitt arbeid.”

 

Fremover med Lean

Kvinnherad kommune har satt seg som mål å bli “RÅBRA” i arbeidet med kontinuerlig forbedring.
De planlegger å fortsette å dele kunnskap og erfaringer for å videreutvikle og forbedre sine rutiner og tjenester.

Dette er bare et glimt av hva Lean kan gjøre for en kommune. Ved å legge til rette for åpne diskusjoner, kontinuerlig læring og systematisk forbedring, har Kvinnherad kommune tatt viktige skritt mot en mer effektiv og bærekraftig fremtid.

 

 

Heine Olsen, Lean Team Norge,

“Det er berikende og motiverende å få jobbe med Kvinnherad kommune”

Når man ser engasjementet til Åslaug og hennes ledergruppe, og de ansatte i de ulike enhetene som stadig tar nye steg, så har jeg stor tro på at de vil lykkes med å skape enda mer attraktive arbeidsplasser og utvikle stadig bedre tjenester til sine innbyggere.

 

22. mai 2024