Dette kurset passer for

Ledere og medarbeidere i byggebransjen som er involvert i prosjektering. Herunder:

 • Byggherre – private og offentlige selskaper, Rådgivende ingeniører og planleggere, Entreprenører, Prosjektledere og Arkitekter.
 • Deg som ønsker å styrke kompetansen og CV-en for å bli mer attraktiv for nye oppgaver
 • Deg som ønsker en kickstart fra «Ord til Handling» og målrettet Coaching som en del av kurset.

 

Kort beskrivelse

Kurset gir deg innsikt og verktøy til å bidra direkte i prosjekter og fagmiljøer. Ved å skape forutsigbarhet og ekte læring på tvers av faser, selskaper og prosjekter sikres øk lønnsomhet, færre feil og økt kvalitet. Vi jobber oss systematisk gjennom relevante temaer (se under) og designer «din modell» for prosjektering og gjennomføring. Kurset går over 2 dager. I tillegg får du Coaching etter bestått eksamen som en del av kurset.

Våre kurs er laget for å skape engasjement, inspirasjon og begeistring. Derfor bruker vi simulering, trening, rollespill og refleksjon i gjennomføringen. Gled deg!!

 

Sertifisering

Ved bestått eksamen mottar du kompetansebevis for gjennomført «Lean Prosjektering VDC».

 

Forkunnskaper

Kurset er påbygging til Lean Gult Belte. Kompetanse tilsvarende Lean Gult Belte er derfor påkrevet.

 

Innhold i kurset

 • Kontinuerlig forbedring og læring i prosjektering og prosjekter.
 • Prosjektets mål og formål.
 • Digitalt samspill, Virtual Design Construction (VDC), og effektiv bruk av Building Information Modeling (BIM).
 • Samhandlingsmøter / Integrated Concurrent Engineering (ICE), hvordan sikre kvalitet gjennom involvering.
 • Bakoverplaner prosjektering m/tverrfaglige avhengighet.
 • 5S i Prosjekteringsfasen – kunnskapsdeling, organisering for null feil og høy fart.
 • Standardisering – Beste Praksis for Planlegging og gjennomføring av dine prosjekter.
 • Typiske problemområder i prosjektering.

 

 • Hvem er kunden? Hva har verdi for kunden? Brukerinvolvering.
 • En Prosjekteringsleders rolle i Lean prosjektering.
 • Hvordan skape flyt i prosjektering.
 • Faser i Prosjektering – Lean leveranser fra de ulike fasene.
 • Verdistrømsanalyse – fjerne sløsing.
 • Verktøy for optimalisering av byggets verdi.
 • Prosjektere for systematisk ferdigstillelse.

 

Coaching

Etter bestått eksamen får du som en del av kurset, tilbud om Coaching på eget Lean prosjekt.

 

Gjennomføring

2 dager før kursstart mottar du en link til din kursportal. Der kan du:

 • Laste ned kompendier og materiell.
 • Gå inn i Virtuelt kursrom og virtuelle grupperom.
 • Ta eksamen.
 • Laste ned kursbevis ved bestått eksamen.