«Leanreisen har gjort oss bevisst på hva som er mulig å oppnå»

LEAN – en skikkelig øyeåpner

Øystein Blom, daglig leder: “Leanreisen har vært er reise hvor tankegangen er snudd, og gjort oss bevisst på hva som er mulig å få til. Kombinasjon Lean og nytt digitalt styringssystem har gjort oss til en mye bedre bedrift. Vi ser nå muligheter istedenfor bare utfordringer som vi gjorde før”.

 

Kompetanse og felles språk

Leanreisen startet med å kurse alle 30 medarbeidere, hvor personlig engasjement og analyse av hvordan vi jobbet gav grobunn for bedre arbeidsprosesser, fjernet unødvendig arbeid og utviklet «beste praksis».

 

Visuell styring “overalt”

Synlig målstyring som prosjekttavle, tilbudstavle og salgstavle er helt vesentlig for at ALLE medarbeidere skal få ett felles bilde i forhold til hva vi jobber med, og status.

Salgssjef Vegard Sagstad og daglig leder Øystein Blom foran salgstavlen

 

Avdelingsleder Rene Skår foran tavle til rengjøringsavdelingen

Kvalitet og beste praksis

Når operatør åpner ny ordre ligger «beste praksis» som er utviklet gjennom Leanreisen, som en del av dokumentasjonsunderlaget. Dette sikrer at ordren blir gjort raskere og mer korrekt enn tidligere, og vi har fått en høyere produksjonstakt.

Frekhaug Stål har bla inngått intensjonsavtalt med en ny stor kunde som har jobbet med Lean i mange år. Vårt fokus på Lean var medvirkende for tildeling av kontrakt.

Før Lean var det mye reklamasjoner pga manglende oversikt, som tilfeldig ble oppdaget. Problemer, er nå døpt om til forbedringsforslag, og er mye mer synlig og rapporteres direkte inn i avviksmodulen til styringssystemet Sigma.

Det er innført plenumsmøte hver fredag kl 10 så alle medarbeidere blir gjort kjent med rikets tilstand, hvor status salg, tilbud og produksjon blir informert om

Produksjonsleder Stian Leivestad viser en typisk arbeidsordre og hvordan strekkode blir benyttet ved oppstart nytt oppdrag. Dette er med å sikre en effektiv, uniform produksjon av høy kvalitet.

Fra LEAN til “Frekhaugmetoden”

For å forankre forbedringsreisen til Frekhaug Stål, er ordet Lean blitt byttet ut med «Frekhaugmetoden». Lean og «Frekhaugmetoden» er starten på en produktivitetsreise hvor «sky is the limit», og vi gleder oss til fortsettelsen.

 

Komponenter klar for utsending til kunder – Frekhaug Stål er klar for nye forbedringer!
10. mai 2023