Dette kurset passer for

 • Ledere i privat og offentlig sektor som ønsker bedre resultater gjennom lagspill og motiverte medarbeidere.
 • Deg som ønsker å styrke kompetansen og CV-en for å bli mer attraktiv for nye oppgaver.
 • Deg som ønsker å komme i gang med et Lean og ønsker Coaching som en del av kurset.

 

Kort beskrivelse

Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om Lean-tankesett og hva som skal til for å etablere gode rammer for et Lean-prosjekt. Kunnskapen du får skaper trygghet til å gjøre smarte og riktige valg, slik at man øker sannsynligheten for å suksess. Vi lager planer og setter mål for gjennomføring av forbedringsprosjektet. I tillegg får du inkludert personlig Coaching i etterkant av kurset rundt implementering av Lean i egen virksomhet.

Våre kurs er laget for å skape engasjement, inspirasjon og begeistring. Derfor bruker vi simulering, trening, rollespill og refleksjon i gjennomføringen. Gled deg!!

 

Kursbevis

Etter bestått eksamen vil du motta kursbevis for gjennomført kurs i Lean Ledelse

 

Innhold i kurset

 • Forståelse for lean prinsipper og filosofi
 • Lean ledelse og lederskap – hva Lena betyr for ledere i virksomheten.
 • Verdier, visjon og strategi i et Lean perspektiv
 • Overordnede mål relatert til – kunder, ansatte og effektivitet
 • Overordnet verdistrøm for virksomheten
 • Definere pilot for Lean
 • Tidsplan, ressurser og forberedelse til pilot.
 • Kunde- og medarbeidertilfredshet
 • Intern kommunikasjons-strategi.

 

Coaching

Inkludert i prisen får du individuell Coaching i etterkant av kurset rundt implementering av Lean i egen virksomhet.

 

Gjennomføring

2 dager før kursstart mottar du en link til din kursportal. Der kan du:

 • Laste ned kompendier og materiell.
 • Gå inn i Virtuelt kursrom og virtuelle grupperom.
 • Ta eksamen.
 • Laste ned kursbevis ved bestått eksamen.