Light House Company tar nye steg

Light House Company tar nye steg med Lean mot kontinuerlig forbedring.

Man kan lett bli blendet av beundring av de estetiske og flotte prosjektene Light House Company har levert. Er du nysgjerrig kan du se mer av deres prosjekter her.

 

Ser muligheter

Light House Company er ut sunnt selskap som leverer gode resultater i dag. En fremsynt ledelse og organisasjon ser at de fortsatt har et uforløst potensiale og ønsker å benytte Lean tankesett til å bli enda bedre.

 

Faglig sterke entusiaster

I Light House Company finner du en gjeng Lys-entusiaster som gir deg gode råd om design og bærekraftige løsninger. Daglig leder, Hans Krüger, er tydelig på hva slags miljøprofil Light House har; “Vi tenker miljø og bærekraft tvers igjennom alle våre leveranser. Fra den minste komponent til langsiktig energieffektivitet. Særlig innen god energiutnyttelse over mange års levetid, er det enorme muligheter.”

“Det å finne gode bærekraftige løsninger som er skreddersydd til kundens og fremtidens behov, er helt avgjørende for oss. Vår ambisjon er at vi skal være i front av utviklingen,” sier Krüger.

I Light House finner du:

  • En faglig sterk og dyktig produktutvikling av egne bærekraftige og fremtidsrettede løsninger.
  • En dyktig salgsgjeng med rådgivere for å sikre dialogen og høy verdi for kunde.
  • En faglig solid og kreativ designgjeng, der detaljene teller.
  • En robust logistikk og leveranse-prosess gjør at riktige varer blir levert til riktig tid.

 

“Det at Light House har egne avdelinger for produktutvikling og produktdesign, har gjort det mulig å sikre kvalitet og å bidra til den veksten vi i Light House har hatt, og fortsatt har”, sier Krüger.

Hans Krüger, Daglig Leder                                                                Evy Elshaug Almås, avdelingsleder Prosjekt og lysdesign

 

Light House Metoden – med kunden i sentrum

Hans forteller videre, “Light House Metoden” er bygget opp på en tradisjonell måte med kundens behov, gjennom våre prosesser og helt frem til leveranse. Gjennom å bruke LEAN tankegang jobber vi med å ha kunden / samfunnet / fremtidens behov i fokus. Hva er viktig for kunden? Salgsavdelingen med  dyktige rådgivere og prosjektledere er helt sentrale for å forstå og formidle dette i dialog med kunde og våre dyktige designere. ALLE er like viktige i dette løpet”, avslutter Hans Krüger.

Designavdelingen – en viktig hjørnestein

Evy Elshaug Almås, avdelingsleder Prosjekt og Lysdesign forteller om sitt møte med lean tankesett:

“Det å komme i gang med LEAN har vist seg å være et veldig godt fokus for å strukturere arbeid og få et bedre arbeidsmiljø. Det at hele bedriften er med på opplæring og får forståelse av hva det jobbes med er essensielt for å få alle til å dra i samme retning. Selv om en er tidlig i prosessen merker en at terminologien som blir presentert allerede er i bruk og at forståelsen for at LEAN er med på å skape et bedre arbeidsfellesskap er til stede hos den enkelte.”

Evy fortsetter: “Prosjektavdelingen kommer til å se på selvutvikling for avdelingen og overgangene til andre avdelinger. Ved å ha et visuelt system som enkelt fanger opp forbedringsforslag, kommer en mye fortere i gang med å gjøre arbeidshverdagen bedre. Derav vil oppsettet med tavlemøter gjør at vi i avdelingen enklere kan følge opp arbeidsoppgaver på en oversiktlig måte. En ser at en i større grad vil gjennomføre oppgaver som ellers ville falt mellom to stoler. Forventningen til effekten av arbeidet er at en får en mer oversiktlig hverdag og at systemet fanger opp forbedringer på en mer effektiv måte. På den måten få jobbet kontinuerlig med utvikling, som er en av grunnpilarene hos oss.”

 

Spennende å få jobbe med Light House Company

Vi i Lean Team Norge gleder oss til å følge Light House Company videre, og å få være deres rådgiver innen Lean.

 

27. juni 2022