Når du minst venter det

AOG Bygg AS innfører Lean

AOG Bygg AS holder på å innføre Lean i virksomheten, hvor tavlemøte for å involvere alle er helt essensielt.

Rehabilitering av bad i Skjold borettslag i Mårdalen er pilotprosjektet.

Det var en kamp hver dag for å bli ferdig med badene ihht. en stram framdriftsplan. Tilleggsarbeider måtte gjøres på overtid.

 

Når du minst venter det – dukker det opp en knall ide:

Når en har tenkt på en problemstilling, så vil ofte underbevisstheten jobbe videre med den, og nettopp det opplevde tømrer Tomasz Kustra når han pusset tennene en kveld.

Resultat ble at montering av våtromspanel gikk ned fra 5 til 3 timer pr bad, og medførte at overskytende tid kunne benyttes til tilleggsarbeider istedenfor å måtte utføre dette på overtid.

Fra venstre: Tømrer bas Tuyen Le Minh, tømrer Tomasz Kustra og Anleggsleder Kenneth Johannessen

Tavlemøte har stor verdi.

Absolutt alle opplever tavlemøte ved arbeidsdagens start som helt nødvendig og positivt.

Følgende fordeler blir nevnt:

  • Får mer kontroll over resurser, og samarbeid ved utfordringer.
  • Innspill ved utfordringer.
  • Resursfordeling dersom noe trenger hjelp.
  • Mer kontroll på HMS.
  • Innsjekking mye bedre.
  • Låsing mye bedre.
  • Sikrer timeføring hver dag.
  • Materielloversikt mye bedre, og unngår å slippe opp for bla festemateriell. Det er etablert faste dager til bestillinger som alle vet om, og kommer med innspill i god tid.
  • Mindre sykefravær/mer presis pga. oppmøteregistrering.
Tuyen har lovet å spandere pizza dersom ingen er vekke / syk de neste 14 dagene.
9. mars 2023