Hva er Lean? Er Lean filosofi, er Lean metodikk, er Lean prinsipper – eller alt dette og mere til? Svarene er mange og nyanserte, og det finnes utrolig mye god forskning, innsikt, erfaring og kunnskap samlet i det overveldende antallet bøker, artikler, foredrag, filmer, kurs etc som vi i dag har tilgang til – over 30 år etter at Lean-begrepet ble introdusert av John Krafcik, mens han studerte ved MIT.

Vi i Lean Team Norge har forsøkt å samle linker til en knippe bøker og filmer som belyser ulike sider ved Lean, og som har bidratt til å styrke vår egen forståelse og innsikt i hva Lean og hva man kan oppnå med å bli Lean. Dette er bøker og filmer vi trygt anbefaler våre kunder. 

Vi inviterer dere til å gi oss tilbakemelding på hva dere synes om det vi deler, og ønsker velkommen deres egne tips som dere gjerne deler med oss og andre.

Lean – nordiske klassikere

OKTAV
Bygg en forbedringskultur med respekt for mennesker

Forfatter: Jon Skogsfjord
Les mer

Dette er Lean

Forfatter: Niklas Modig
Les mer

Lærende organisasjoner på vei mot organisasjon 5.0

Forfatter: Bjarne Berg Wig
Les Mer

Mer for Mindre

Forfatter: Morten Brenden
Les mer

Lean blir norsk

Forfatter: Monica Rolfsen
Les mer

Lean – Ledelse for lærende organisasjoner

Forfatter: Bjarne Berg Wig
Les Mer

Real Lean – Vol 1-6

Forfatter: Bob Emiliani
Les mer

The machine that changed the world

Forfatter: James Womack, Daniel T Jones & Daniel Roos
Les mer

Lean Thinking

Forfatter: James Womack & Daniel T Jones
Les mer

The Toyota Way

Forfatter: Jeffrey Liker
Les mer

The Toyota Way to Lean Leadership

Forfatter: Jeffrey Liker & Gary Convis
Les mer

Toyota Production System – Beyond Large Scale Production

Forfatter: Taiichi Ohno
Les mer

The Kaizen Way: ONE SMALL STEP CAN CHANGE YOUR LIFE

Forfatter: Robert Maurer
Les mer

Gemba Kaizen

Forfatter: Masaaki Imai
Les mer

Toyota KATA

Forfatter: Mike Rother
Les mer

The Lean Start Up

Bo Terje Kalsaas m-fl
Bestill her!

Lean Construction – A small contractor’s journey

Forfatter: Charlie Garbutt
Les mer

The Lean Start Up

Forfatter: Eric Ries
Bestill her!

Running Lean

Forfatter: Ash Maurya
Bestill her!

Value Stream Mapping – Organizational Transformation

Forfatter: Karen Martin & Mike Osterling
Les mer

Learning to see

Forfatter: Mike Rother & John Shook
Les mer

Lærende organisasjoner på vei mot organisasjon 5.0

Forfatter: Bjarne Berg Wig
Les Mer

Lean – Ledelse for lærende organisasjoner

Forfatter: Bjarne Berg Wig
Les Mer

Dette er Lean

Forfatter: Niklas Modig
Les mer

Mer for Mindre

Forfatter: Morten Brenden
Les mer

Lean blir norsk

Forfatter: Monica Rolfsen
Les mer

Real Lean – Vol 1-6

Forfatter: Bob Emiliani
Les mer

The machine that changed the world

Forfatter: James Womack, Daniel T Jones & Daniel Roos
Les mer

Lean Thinking

Forfatter: James Womack & Daniel T Jones
Les mer

The Toyota Way

Forfatter: Jeffrey Liker
Les mer

The Toyota Way to Lean Leadership

Forfatter: Jeffrey Liker & Gary Convis
Les mer

Toyota Production System – Beyond Large Scale Production

Forfatter: Taiichi Ohno
Les mer

The Kaizen Way: ONE SMALL STEP CAN CHANGE YOUR LIFE

Forfatter: Robert Maurer
Les mer

Gemba Kaizen

Forfatter: Masaaki Imai
Les mer

Toyota KATA

Forfatter: Mike Rother
Les mer

The Lean Start Up

Bo Terje Kalsaas m-fl
Bestill her!

Lean Construction – A small contractor’s journey

Forfatter: Charlie Garbutt
Les mer

The Lean Start Up

Forfatter: Eric Ries
Bestill her!

Running Lean

Forfatter: Ash Maurya
Bestill her!

Value Stream Mapping – Organizational Transformation

Forfatter: Karen Martin & Mike Osterling
Les mer

Learning to see

Forfatter: Mike Rother & John Shook
Les mer