Hva er Lean? Er Lean filosofi, er Lean metodikk, er Lean prinsipper – eller alt dette og mere til? Svarene er mange og nyanserte, og det finnes utrolig mye god forskning, innsikt, erfaring og kunnskap samlet i det overveldende antallet bøker, artikler, foredrag, filmer, kurs etc som vi i dag har tilgang til – over 30 år etter at Lean-begrepet ble introdusert av John Krafcik, mens han studerte ved MIT.

Vi i Lean Team Norge har forsøkt å samle linker til en knippe bøker og filmer som belyser ulike sider ved Lean, og som har bidratt til å styrke vår egen forståelse og innsikt i hva Lean og hva man kan oppnå med å bli Lean. Dette er bøker og filmer vi trygt anbefaler våre kunder.

Vi inviterer dere til å gi oss tilbakemelding på hva dere synes om det vi deler, og ønsker velkommen deres egne tips som dere gjerne deler med oss og andre.

Lean Team - Filmer

Why Lean Construction

An Owners Perspective – Part 1 & 2
Del 1Del 2

Phase Pull Planning

Se filmen her

Six Week Look Ahead

Se filmen her

Weekly Work Plan

Se filmen her

The Daily Huddle

Se filmen her

Glenn Ballard beskriver

- utviklingen av The Last Planner System
Se filmen her
039l4TO32dsbBGRIVzJYJmVWHv6iDLlo_w

Making sense of MVP

(Minimum Viable Product)
Se filmen her
77jG3mCkJ5bvOcW3C5GxvOiIa0Yljxx0UQ

The Lean Startup

by Eric Ries - BOOK SUMMARY
Se filmen her

Validate your business idea

THE LEAN STARTUP by Eric Ries
Se filmen her

Lean Startup Lessons:

Changing Course on a Business Idea Without Giving Up
Se filmen her

About the Toyota Kata Research

Se filmen her

The Challenge of

Developing Lean Management
Se filmen her

Mike Rother -

2017 Kata Summit Opening
Se filmen her

Example Coaching Cycle -

The Basic 5Q Structure
Se filmen her

Tavlemøte

Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune
Se filmen her

I trygge hender:

vurder risiko for pasientskade med tavlemøte – Sykehuset i Vestfold
Se filmen her

Lean i Oslo Universitetssykehus

Se filmen her

Forbedringskultur i Molde kommune

Se filmen her

Tavlemøte

Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune
Se filmen her

I trygge hender:

vurder risiko for pasientskade med tavlemøte – Sykehuset i Vestfold
Se filmen her

Lean i Oslo Universitetssykehus

Se filmen her

Forbedringskultur i Molde kommune

Se filmen her

Lean Startup

Validate your business idea - av Eric Ries
Se filmen her

Lean Startup

Animated Book Review - av Eric Ries
Se filmen her

Example Coaching Cycle -

The Basic 5Q Structure
Se filmen her

Mike Rother -

2017 Kata Summit Opening
Se filmen her

The Challenge of

Developing Lean Management
Se filmen her

About the Toyota Kata Research

Se filmen her

Forbedringskultur i Molde kommune

Se filmen her

Lean i Oslo Universitetssykehus

Se filmen her

I trygge hender:

vurder risiko for pasientskade med tavlemøte – Sykehuset i Vestfold
Se filmen her

Tavlemøte

Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune
Se filmen her