Hva er Lean? Er Lean filosofi, er Lean metodikk, er Lean prinsipper – eller alt dette og mere til? Svarene er mange og nyanserte, og det finnes utrolig mye god forskning, innsikt, erfaring og kunnskap samlet i det overveldende antallet bøker, artikler, foredrag, filmer, kurs etc som vi i dag har tilgang til – over 30 år etter at Lean-begrepet ble introdusert av John Krafcik, mens han studerte ved MIT.

Vi i Lean Team Norge har forsøkt å samle linker til en knippe bøker og filmer som belyser ulike sider ved Lean, og som har bidratt til å styrke vår egen forståelse og innsikt i hva Lean og hva man kan oppnå med å bli Lean. Dette er bøker og filmer vi trygt anbefaler våre kunder.

Vi inviterer dere til å gi oss tilbakemelding på hva dere synes om det vi deler, og ønsker velkommen deres egne tips som dere gjerne deler med oss og andre.

Lean Team - Filmer

Why Lean Construction

An Owners Perspective – Part 1 & 2

Phase Pull Planning

Six Week Look Ahead

Weekly Work Plan

The Daily Huddle

Glenn Ballard beskriver

- utviklingen av The Last Planner System
039l4TO32dsbBGRIVzJYJmVWHv6iDLlo_w

Making sense of MVP

(Minimum Viable Product)
77jG3mCkJ5bvOcW3C5GxvOiIa0Yljxx0UQ

The Lean Startup

by Eric Ries - BOOK SUMMARY

Validate your business idea

THE LEAN STARTUP by Eric Ries

Lean Startup Lessons:

Changing Course on a Business Idea Without Giving Up

About the Toyota Kata Research

The Challenge of

Developing Lean Management

Mike Rother -

2017 Kata Summit Opening

Example Coaching Cycle -

The Basic 5Q Structure

Tavlemøte

Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune

I trygge hender:

vurder risiko for pasientskade med tavlemøte – Sykehuset i Vestfold

Lean i Oslo Universitetssykehus

Forbedringskultur i Molde kommune

Tavlemøte

Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune

I trygge hender:

vurder risiko for pasientskade med tavlemøte – Sykehuset i Vestfold

Lean i Oslo Universitetssykehus

Forbedringskultur i Molde kommune

Lean Startup

Validate your business idea - av Eric Ries

Lean Startup

Animated Book Review - av Eric Ries

Example Coaching Cycle -

The Basic 5Q Structure

Mike Rother -

2017 Kata Summit Opening

The Challenge of

Developing Lean Management

About the Toyota Kata Research

Forbedringskultur i Molde kommune

Lean i Oslo Universitetssykehus

I trygge hender:

vurder risiko for pasientskade med tavlemøte – Sykehuset i Vestfold

Tavlemøte

Nygård bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune