Våre nyheter

Når du minst venter det

AOG Bygg AS innfører Lean AOG Bygg AS holder på å innføre Lean i virksomheten, hvor tavlemøte for å involvere alle er helt essensielt. Rehabilitering av bad i Skjold borettslag i Mårdalen er pilotprosjektet. Det var en kamp hver dag for å bli ferdig med badene ihht. en stram framdriftsplan. Tilleggsarbeider måtte gjøres på overtid. […]

Komme i gang uten at det koster noe

Kom i gang «uten at det koster noe» Alle endringer i virksomheter kan medføre motstand eller sterke ønsker om å bevare det eksisterende. «Det vi har gjort før skal vi fortsette med». Det er skrevet mange bøker om endringsledelse og hvordan man kan håndtere motstand. Flere bøker har beskrevet prosesser for ending, herunder John Cotter […]

God Jul og Godt nytt år

Takk til kunder og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2022. Verden er i endring. Når Covid19, for oss i Norge, endelig ser ut til å ebbe ut, så dukker den ene utfordringen opp etter den andre. Det viktigste vi kan gjøre er å ta inn over oss hva dette vil kreve og ikke minst erkjennelsen av [...]

Åpne eller Bedriftsinterne kurs?

Åpne eller Bedriftsinterne kurs? Bedriftsinterne kurs: Skreddersydde kurs og prosjekter tilpasset DIN virksomhet, vil gjøre at man tar kvantesprang mot forbedring på kort tid. Vi lader din organisasjon med positiv energi i form av motivasjon, engasjement og eierskap til egen arbeidsplass. Åpne kurs: Her kan enkeltpersoner delta, du kommer i kontakt med andre virksomheter, gjerne […]

LEAN TEAM Open 2022 – Golftunering åpen for alle

Invitasjon til LEAN TEAM Open 2022 – Golftunering åpen for alle Lean Team Norge inviterer kunder, samarbeidspartnere og golf-venner til Lean Golf under parolen «Golf for alle»!   Tid og sted: Onsdag 17. august, kl 17:00 på Sotra Golfpark. Deltakeravgift, kr 200,-. Innbetalt beløp går uavkortet til «Team Rynkeby», en ideell organisasjon som sykler og […]

Light House Company tar nye steg

Light House Company tar nye steg med Lean mot kontinuerlig forbedring. Man kan lett bli blendet av beundring av de estetiske og flotte prosjektene Light House Company har levert. Er du nysgjerrig kan du se mer av deres prosjekter her.   Ser muligheter Light House Company er ut sunnt selskap som leverer gode resultater i […]

Lean i Helse Bergen – Teknisk avdeling

«Nå GJØR vi det. Vi har satt forbedring høyt på agendaen vår i teknisk avdeling med visshet om et dette er viktig for å kunne levere enda bedre og etter hvert flere tjenester til sykehusdriften», sier avdelingssjef Sjur Brandtun   Teknisk avdeling – sykehusets infrastruktur Helse Bergen Teknisk avdeling, med sine 140 ansatte, forvalter eiendomsmasse […]

Prosjekteffekt podden – vaner og uvaner

T-2 Prosjekt Vest AS og Aleksander Strand inviterte Arild Paulsen til en prat i  PROSJEKTEFFEKT PODDEN.   For å forbedre seg må man gjøre noe annerledes. Ofte medfører det å endre noen vaner - eller uvaner. Det begynner ofte med deg! Dette og mange andre refleksjoner fra Aleksander og Arild. Verdt å lytte til. Lytt [...]

Digitalt, Fysisk eller JA TAKK, Begge deler.

Digitalt, Fysisk eller JA TAKK, begge deler? Våre løsninger er designet slik at vi enkelt tilpasser metode og gjennomføring til deltagerne sine forutsetninger, læringsutbytte og dermed kundeverdi. Møterom / klasserom En tradisjonell løsning der vi i klasserom benytter fysiske, visuelle verktøy som har kjennetegnet Lean historisk sett. Digitalt Digitalt kurs på Teams med bruk av [...]