«Obligatorisk ved oppstart av alle nye prosjekter»

Høye forventninger – verdi for kursdeltager.

Det er sjelden vi møter så store forventninger som vi har gjort i høstens to Lean Prosjektering–VDC kurs. Vi spurte 3 av deltagerne om hva de tenke om utbytte av kurset? Lenger nede i artikkelen finner du noen av svarene de gav.

Takk for bidrag til denne artikkelen til;

  • Frode Rønhovde – Prosjektleder Brødrene Ulveseth
  • Richard Guttormsen – Oppdragsansvarlig VB Tekniske AS
  • Kay-Ove Ulvestad – Overingeniør ved Haukeland universitetssjukehus

Artikkelen forsetter under bildene.

Bruk av Lean metodikk i prosjektering og gjennomføring sikrer raskere prosjektering med betydelig høyere kvalitet. Grensesnitt mellom fagene fanges opp på en helt annen måte enn tradisjonelt, ved å gå fra sekvensiell til samtidig prosjektering. Dette vil igjen skape mer verdi, lønnsomhet og forutsigbarhet for alle som er involvert i prosjektet, herunder byggherre, prosjekterende, entreprenører og sluttbruker.

Flere og flere virksomheter er kjent med Lean i byggefasen, hvor det benyttes bla taktplaner (bakoverplan) og daglige status vha tavler.

Prosjekteringsfasen derimot gjennomføres veldig ofte som den alltid har gjort hvor det gjerne blir omprosjekteringer pga manglende avklaringer/samhandling i tidlig nok fase, manglende system for kommunikasjon og generelt seriell prosjektering.

Konsekvensen av dette i tid og kostnader kommer fram i byggefasen.

Standford University har utviklet ett konsept som heter «Lean Prosjektering VDC», hvor en går fra sekvensiell og samtidig prosjektering.

Lean Team Norge AS gjennomfører kurs i nettopp dette metodeverket.

 

Verdi for kunden

Frode Frøystein Rønhovde  –  Prosjektleder hos Brødrene Ulveseth

“Dette kurset skulle vært obligatorisk ved oppstart av alle nye prosjekter”

 

Kay-Ove Ulvestad – Overingeniør ved Haukeland universitetssjukehus

“Mine tanker rundt VDC-kurset og hva det har gitt meg:

  • Lean er et av flere gode verktøy for koordinert prosjektering VDC.
  • Engasjerte kursledere gav engasjerte kursdeltagere.
  • Avsatt tid for dialog mellom kursdeltagerne gav god og verdifull erfaringsutveksling.
  • God belysning av «bakoverplanlegging» og viktigheten / effektene av å definere kritiske tverrfaglige grensesnitt.
  • Motivasjon for å gå enda dypere inn i VDC (kvalitative og økonomiske analyser / risikoanalyser). Hva kan vi oppnå dersom det fungerer? Hvor mye øker risikoen dersom det ikke tas i bruk, eller fungerer?
  • Hvem har ansvaret for videreutvikling og implementering av VDC og hvem er det som har mest igjen for at verktøyet fungerer? Er det Byggherren, RI eller Entreprenør?”

 

Richard Guttormsen – Oppdragsansvarlig VB Tekniske AS

“Jeg kan på det sterkeste anbefale prosjektering VDC kurset hos Lean Team Norge AS! 

Dette er et fantastisk kurs som viderefører hva jeg lærte på Lean Yellow belt, hvor man lærte om gode verktøy for å redusere tidssløsing ute på byggeplassen. I bransjen vår er det fremdeles mange tidstyver som vi må til pers for det nytter ikke kun å drive med Lean i enkelt grupper, for så å gjøre som vi alltid har gjort i de øvrige leirene.

Hvem har ikke sittet i et 2 timers prosjekteringsmøte, hvor man lærer om geomurer, beplantning og farge på lampeskjermer i 1 time og 50 minutter, for så at ditt fag blir snakket om i de resterende 10 minuttene. Det er nettopp dette som Lean i prosjektering VDC handler om. Nettopp hvordan vi kan erstatte innholdet i møtene du deltar i til å handle om kun de segmentene som du behøver en løsning på.

Ved å invitere kun de beslutningstakerne som er nødvendig inn i ett og samme møte for å avklare de felles treffpunktene vi har i et prosjekt, som for eksempel tekniske føringsveier, sjakter, plassering av tekniske rom. Dette tar man med seg svaret på inn til seg selv og prosjekterer. Ukentlig sender man inn en fil til prosjektet sin egen BIM koordinator som utarbeider en kollisjonsrapport med frister for å utføre endringer på.

Det stiller derfor større krav til totalentreprenøren, eller BH (Dette er entrepriseavhengig) og må inkludere at alle får krav om å utarbeide et felles filformat for å kunne sammenstille modeller. Dersom hele bransjen, fra BH og ned til utførende entreprenør klarte å fjerne unødvendig sløsing med tiden, ville vi alle ha mye bedre forutsetninger for å utføre byggene våre med “rett første gang”.

Jeg kan på det sterkeste anbefale prosjektering VDC kurset hos Lean Team Norge AS!”

7. november 2019