Lean er en filosofi og tankemåte som handler om at ledere og medarbeidere i en virksomhet jobber sammen over tid for å øke verdi for kunde – mot en sømløs prosess uten sløsing av ressurser, tid eller innsats. Med andre ord, levere mer verdi med mindre innsats.

Ved å jobbe med Lean jobber man for å få en effektiv eller smidig prosess ved hjelp av å fjerne sløsing.

Det er vanskelig å komme utenom sløsing (Muda) når man skal snakke om Lean. Her er det åtte definerte former for sløsing man bør og skal fjerne; feil, overproduksjon, transport, lagerhold, bevegelse, venting og uutnyttet kreativitet. Sløsing finnes ofte sammen med flaskehalser/overbelastning (Muri) og variasjon/ujevnhet (Mura).

Vårt sertifiseringsprogram består av tre nivåer; Gult belte, grønt belte og sort belte. Ved bestått eksamen for et nivå, kan du ta neste nivå med eksamen.

Metoden handler i all hovedsak om å gjennomføre de riktige tingene på de riktige stedene, til rett tid og i riktig mengde. Samtidig må en være fleksibel og åpen for forandringer. Det er med andre ord en metode for å optimalisere prosesser ved å ta bort sløsing og det som er unyttig, og slik gjøre ting raskere og bedre.

Lean Construction er ett kurs hvor du får en grunnleggende innføring i Lean og bruk av Lean i prosjekter gjennom utstrakt bruk av praktiske øvelser og spennende teori. Kurset går over 3 dager og vil gi deg innsikt og verktøy til å bidra direkte på din arbeidsplass og i / på prosjektet.

Noen ganger vises bunnlinjen i fortjeneste per aksje. I så fall har man delt bunnlinjen på antall utestående aksjer i selskapet. Dersom et selskap ønsker å forbedre bunnlinjen er det i sin aller enkleste form to måter å gjøre dette på; enten øke inntjeningen eller redusere kostnadene.

 1. Skap et godt arbeidsmiljø Det å ha et godt arbeidsmiljø er viktig for hvordan de ansatte trives på jobb.
 2. Drikk vann. En enkel og billig måte å øke produktiviteten på arbeidsplassen er for ansatte å drikke nok vann.
 3. Øk trivselen.
 4. Ta pauser.
 5. Skap et positivt arbeidsmiljø.

Et nøkkelord for å oppnå god bedriftskultur er balanse: Ledelsen må rekruttere og sette sammen ansatte med riktig bakgrunn, kjønnsfordeling og verdisett som passer sammen. Den enkelte ansatte må holdes i «flytsonen» hvor den ansatte føler at en er i balanse mellom utfordringer og mestring.

I våre Lean kurs gir vi deg kompetanse og rådgiving. Vi holder både åpne kurs og interne kurs.
Våre Lean kompetansesertifikater bygger på internasjonale anerkjente standarder for Lean kompetanse.

I en Lean-bedrift flyter gjøremålene gjennom verdikjeden smidig, i en jevn bevegelse uten mange stopp. Produkter/tjenester flyttes ikke tilbake i verdikjeden for å gjøres om – det hele kan sammenlignes med en rolig elv som flyter av gårde.

Lean management er den kontinuerlige prosessen med å eliminere og unngå avfall i en organisasjon for å spare ressurser og produsere et bedre produkt.

1. Forstå hva som er verdi for kunden

En forutsetning for å definere hva som er verdi for kunden, er å definere kunden. En kunde er en som venter på resultatet av ditt arbeid, og i dette ligger det at vi alle er leverandører og vi er alle kunder. De fleste kundene befinner seg internt i organisasjonen. Verdi er å produsere det som er nødvendig – når det er ­nødvendig – i den mengden som er nødvendig.

2. Skape flyt

I en Lean bedrift skjer alle bevegelser gjennom verdikjeden/prosessene med en jevn bevegelse uten mange stopp. Produkter/tjenester flyttes ikke tilbake i verdikjeden for å gjøres om – det hele kan sammenlignes med en rolig elv som flyter av gårde.

3. Bli en lærende organisasjon

For å bli bedre må vi lære av de bra tingene vi gjør og av de feilene man gjør. Vi må bli en lærende organisasjon som aldri slutter å lære. Vi må tenke på kvalitetssystemet vårt som hukommelsen til bedriften, slik at kunnskapen ikke kun sitter hos enkeltpersoner, men i bedriften.

For å få til god endringsledelse og organisasjonsutvikling er det avgjørende å ha tverrfaglig kompetanse og erfaring som kan snakke med alle nivåer i organisasjonen og bidra inn i ulike fag. Solid bransjekunnskap er en viktig del av vår kjernekompetanse og mener det er en nøkkel for å gjennomføre gode endringsprosesser.

Lean Personlig er ett kurs hvor vi ser på hvordan Lean tankesett kan benyttes i din hverdag. Det geniale er at du kan starte med en gang, uavhengig av dine kolleger, sjef, organisasjon og familie. Med personlig Lean, vil du garantert påvirke de rundt deg. Du kan du fort bli en rollemodell som går foran og viser vei, som mange vil se til, både på jobben og hjemme.

 • Sosial støtte fra kolleger. Hvis du har gode kolleger som støtter deg, er sjansen større for at du lever lenger.
 • Tilbakemelding på talent og kompetanse.
 • Åpen og direkte kommunikasjon.
 • Fokus på positivitet.
 • Komplimenter.
 • Mulighet for å sette grenser.
 • Mindfulness.

Lederutvikling handler om å styrke lederes kunnskaper og ferdigheter, men også om å fremme lederes personlige utvikling og forståelse av hvordan de selv fungerer i rollen som leder.

 • Forbedre effektiviteten og lønnsomheten.
 • Mangel på kompetanse. Du trenger ekspertise og rådgivning på områder hvor dere selv ikke har kompetanse.
 • Stort uforløst potensiale. Du mener at potensialet for medarbeidere og bedriften i sin helhet er mye større.
 • Målsettinger og strategier. Du ønsker hjelp til å utforme klare ambisiøse mål, og strategier for å nå dem.
 • Nye forretningsområder. Du vurderer å gå inn i nye forretningsområder, og nå trenger du hjelp fra en bedriftsrådgiver som har god kunnskap om det aktuelle området.
 • Veivalg. Du har identifisert fremtidige vekstområder, men synes det er vanskelig å avgjøre hvordan du skal ta dette videre.
 • Mangel på rutiner og systemer. Bedriften din ønsker bedre rutiner og systemer, som kan bidra til å effektivisere og forenkle arbeidsdagen.
 • Stagnasjon. Du føler at bedriften har stagnert, og trenger en problemløser som kan se bedriften din utenfra.
 • Du vil bli utfordret. De som er mest åpne for rådgivning leverer ofte bedre enn de som skal “klare alt sammen selv”