Økt Kundefokus gir bedre bunnlinje

En god start.

Pilaro AS startet sin LEAN-reise høsten 2017, siden har de brukt litt tid for å få et helhetlig fokus på Lean og en positiv effekt.

Kick Off i november 2017 på Gol ble en god start der alle ble inkludert. Richard Larsen, CEO i Pilaro AS uttalte; “Veldig høy kompetanse og godt samspill mellom 2 engasjerte foredragsholdere (Red anmerkning: Arild Paulsen og Heine Olsen). Budskapet var engasjerende, motiverende og inkluderte alle ansatte i diskusjon og oppgave. Vi ser store muligheter ved å fokusere på Lean i våre prosesser/leveranser fremover.”

 

Fra venstre; Tore Paulsen, Pia I Lindberg, Richard Larsen og Jarle Rykkje.

 

«Vi har tatt store grep, involvert og gitt LEAN kompetanse til flere, økt felles fokus, og har gjort det enklere å hjelpe hverandre på tvers av avdelinger for å sikre gode leveranser og nå våre mål», sier Tore Paulsen, Chief Operating Officer i Pilaro.

Kartlegging av prosesser

Utfordringen var at Pilaro ikke leverte godt nok iht egne og kundens forventninger. Mange prosjekter gikk ganske bra, allikevel var det en del støy rundt for mange leveranser noe som i siste ledd påvirket resultatet vårt negativt.

Pilaro sine produkter / tjenester er delt inn Prosjekter (større jobber) og Oppdrag (mindre jobber). En enkel prosess-kartlegging (Verdistrømanalyse) viste tydelig at det var småjobbene som skapte mest støy. Prosjekter har oftest hatt prioritet når det gjelder ressurser og hadde derfor en bedre kvalitet.

Tore forteller videre: «Vi oppdaget også at handover fra salg til produksjon tidvis også var en utfordring. Dette ble forsterket av at vi hadde litt ulike prosesser på våre 3 lokasjoner i Bergen, Asker og Sem».

«Gjennom arbeidet med Lean har vi fått økt fokus på kunden et mer helhetlig bilde av leveranse til kundene, deriblant leveransetid av support og oppdrag. Ved å ta i bruk større deler av de verktøy vi leverer til kundene våre, herunder PowerBI, så har vi fått god oversikt over oppgaver, fremdrift og ressursutnyttelse».

Tavlemøte med fra venstre; Jon Fromreide, Tore Paulsen og Trude Haugen Skånøy

 

“Mange bekker små” gjør en stor forskjell

Små steg, som ikke synes så godt i hverdagen, har blitt en imponerende liste med endringer som til sammen har gitt gode resultater:

  • Helhetlig kundefokus – ser hele kunden – innførte kundeansvarlig på en rekke kunder.
  • Lean kompetanse til større deler av organisasjonen har bedret samarbeid og gitt økt forståelse.
  • Forbedrede prosesser – standardisering på tvers av avdelinger.
  • Forbedret samarbeid gjennom tavlemøter på tvers av avdelinger / lokasjoner.
  • Bedre ressursutnyttelse på tvers av avdelinger / lokasjoner.
  • Mer fornøyde kunder – økt servicegrad med redusert ledetid på våre leveranser.
  • Tilrettelagt med mål og måleparametere- brutt ned til den enkelte leveranse og konsulent.
  • Mer fornøyde medarbeidere med økt forutsigbarhet i jobben sin.

 

Felles kompetanse til alle avdelingene, fra venstre; Pia I. Lindberg, Christer Forberg og Kristina Berg på Lean Grønt Belte kurs.

 

Bedre resultater

Tore fortsetter; «Nå har vi LEAN ambassadører på hvert kontor, og satt sammen «Lean Dreamteam», som skal gi Lean ekstra oppmerksomhet i hverdagen.

Våre 3 kontorer i Norge har litt ulik kompetanse. Økt standardisering og erfaringsutveksling mellom kontorene har vært en suksess! Alle kontorene har nå tavlemøter til samme tid hver mandag. Tavlemøtene er under kontinuerlig utvikling og forbedring. I tillegg har vi  felles teams-møte for hele leveransegruppen med alle lokasjonene hver fredag. Tilbakemeldinger fra våre ansatte er meget positive. Det er nå enkelt for alle å se hvor man selv er i forhold til målene for selskapet, kontoret og seg selv.

«Arbeidet med Lean, og det fokuset det har gitt, har direkte medvirkende til gode resultatutviklingen selskapet har hatt det siste året», avslutter Tore Paulsen.

Klikk og les mer om Pilaro AS 

19. mai 2020