Personlig effektivitet med LEAN tankesett

5 ting du kan gjøre for å frigjøre tid i hverdagen

Ofte hører og føler vi, at vi har for liten tid i hverdagen til å fokusere på smartere måter å jobbe på. Vi må bare få gjort unna det vi holder på med, så får vi bedre tid. Problemet er bare at vi ikke får bedre tid, det er alltid noen nytt som haster. Konsekvensen er at gamle vaner og uvaner lever godt videre.

 

Lean Tankesett

Bruk av Lean tankesett og metodikk har for mange virksomheter vært avgjørende for økt effektivitet, forbedret kvalitet, økt konkurransekraft, mer fornøyde medarbeidere og kunder, og ikke minst en bedre bunnlinje.  Stikkord innen Lean kan være; sløsing, flaksehals, variasjon, takt, flyt og rett første gang.

Hvordan kan DU personlig kan dra nytte av det samme tankegodset til å jobbe smartere og mer effektivt? Hvordan løse «oppgavekaos» som skaper stress i hverdagen? Hvordan strukturere tiden, legge planer, prioritere mellom oppgaver osv.?

 

Det starter med DEG

Enhver endring starter ofte med den enkelte, altså DEG, og dine vaner og uvaner. Her er 5 vaner du kan «start med» umiddelbart, som vil gi deg bedre tid:

  1. Avslutt dagen med å liste 3 oppgaver du skal starte morgendagen med. Du vil øke sjansen for en flying start, og de bevisste og ubevisste tankene vil modne og bearbeide oppgavene ila natten.
  2. 100% ferdig – ikke start på en oppgave du ikke kan gjøre ferdig. Enhver start / stopp av oppgaver vil kreve noe ekstra av oss.
  3. Gjør det nå prinsippet – oppgaver som tar mindre enn 2 min skal IKKE på TODO-listen, med gjøres umiddelbart. Her sikrer du at listen din ikke blir lang og uoversiktelig
  4. Gjør det nå – etter møter. Sett av tid rett etter møte og utfør dine aksjoner. Ikke vent til rett før neste møte. Dette gir både høyere kvalitet og etterlevelse, samt redusert tidsbruk for samme jobb.
  5. Lås tiden – jobb i «Bolker» til å gjøre faste oppgaver som trenger konsentrasjon og fokus. La de rundt deg få vite det – si NEI til andre oppgaver innenfor «en bolk».

 

Tenk på de 5 vanene over som prinsipper, det er ikke alltid du kan gjennomføre de 100%, men et stykke på vei vil garantert gjøre at du sparer tid.

Vi har utviklet et konsept som heter «Fra utsette til utrette». Lær mer om dette og mer om hvordan du kan spare tid i hverdagen ved å delta på et av våre kurs eller andre arrangementer.

 

 

30. juni 2021