Rask Lean-effekt hos VB Tekniske

Rask Lean-effekt hos VB Tekniske.

«Innføring av Lean har raskt gitt oss i VB Tekniske ett bedre verktøy for kalkulering og økonomioppfølging i våre prosjekter» forteller Oppdragsansvarlig og Lean-leder Richard Guttormsen.

Vi har fått ett redskap for å sikre enda bedre kvalitet på vårt produkt, og har fått en modell for å dele erfaring internt mellom våre medarbeidere.

Vi har sammen med våre medarbeidere identifisert og har fokus på våre 5 viktigste suksesskriterier «5 om dagen», som vil sikre en økt prestasjonskultur i hele bedriften.

Ukentlige tavlemøter på hver av de tre avdelingene fanger opp utfordringer i prosjekter og generelle utfordringer, deler erfaring og gir mere forutsigbare hverdager.

Framover vil bedriftens prosjektgjennomføringsmodell bli forbedret steg for steg.

Kunden er i fokus, og det vil framover bli utarbeidet entydige retningslinjer for å sikre at vi oppfyller kundens behov i enda større grad. Vi forventer at denne satsingen hos oss i VB Tekniske raskt vil bli merkbar i bransjen.

Lean Prosjektering VDC ønsker vi å benytte i alle våre prosjekter.

Lean Team Norge følger oss opp, så vi er sikre på at vi holder avtalt kurs i Lean-reisen vår avslutter Richard.

 

Engasjerte medarbeidere fv: Espen Grevstad (Prosjektingeniør) og Richard Guttormsen (Oppdragsansvarlig / KS-leder / LEAN-ansvarlig).

17. mars 2020