Standardisering gir økt lønnsomhet

“Brann & Sprinklerteknikk AS startet med modning og kompetansebygging innen Lean tankesett høsten 2019. Tidlig i 2020 kom vi skikkelig i gang med selve innføringen” sier prosjektleder Jo Inge Saksgård.

 

Standardiserte jobbpakker

Standardiserte jobbpakker har åpnet nye muligheter og forbedret våre prosesser på mange områder forteller Jo Inge.

 • Økt engasjement hos våre ansatte.
 • Enklere å gi tilbud – bedre mer nøyaktige kalkyler har gjort at vi vinner flere anbud – lønnsomme jobber.
 • Bryte ned prosjekter og bedre oversikt for montører og prosjektledere.
 • Enklere å registrere medgått tid der det hører hjemme – fordelt over hele prosjektet.
 • Bedre kvalitet i gjennomføringen.
 • Enkle ettpunkt-leksjoner på de aktivitetene der vi feiler oftest.
 • Montørene har bedre oversikt over sin arbeidshverdag.
 • Enklere og bedre ressursstyring / bemanningsplaner.
 • Bedre relasjon til kunden i alle faser fra tilbud til overlevering.
 • Bedre kontroll med fremdriftsplaner.
 • Bedre kontroll med økonomien i prosjektene.

 

Lean Teamet i aksjon: Fra Venstre; Morten Erikstad, Silje Aga Rykkje, Erika Selnes Asbølmo, Yngve Rørstadbotten-Hæve, Daniel Olsen og Jo Inge Saksgård.

 

Ettpunkt-leksjoner produseres fortløpende – der det svir mest: Fra Venstre; Erika Selnes Asbølmo og Silje Aga Rykkje.

Montørene

Jo Inge Saksgård forteller litt om montørenes nye hverdag: «Planer for kommende dag og dager gjør at arbeidsdagene blir mer forutsigbare slik at de enklere kan planlegge for de ulike behovene arbeidsoppgavene har. Feil eller mangler blir identifisert tidlig slik at eventuelle avvik/mangler/problemer etc. kan behandles raskt. Dette er noe ALLE i virksomheten nyter godt av» sier Saksgård.

 

Medarbeidere og kompetanse

Saksgård fortsetter: «Tavler / tavlemøter involvering av da ansatte og ikke minst felles forståelse og Lean kompetanse har vært helt avgjørende for å lykkes. Lean Gult Belte, Lean Grønt Belte Lean Construction og Lean Prosjektering VDC har sammen med oppfølging fra Lean Team Norge gitt oss trygghet til å ta gode valg for arbeidsplassen og jobbene våre»,

Vi har jo så vidt startet med Lean, så det blir spennende å se hvor langt vi kommer i vår streben etter stadige forbedringer avslutter Saksgård.

 

Prosjekttavlen er navet i hjulet. Fra Venstre; Morten Erikstad og Yngve Rørstadbotten-Hæve

 

Bas, Daniel Olsen oppdaterer seg på tavlen.
15. juni 2020