Synliggjøring gir store besparelser og bedre bunnlinje

Den spede Lean starten

Bergen Elektro Automasjon AS startet sin Lean Reise allerede i 2017, på prosjekt Vestlunden sammen med Byggmester Markhus. De så raskt at denne måten å jobbe på kunne gi gevinster, og startet høsten 2018 på et prosjekt for å implementere lean tankegangen i hele bedriften, også på servicearbeid.

Fra ord til handling

Tidlig i 2019 engasjerte daglig leder Sveinung Vorland Lean Team Norge med kompetanseheving i form av kurs og rådgiving. «Dette ga merkbar inspirasjon og moment til å få fart i Lean-arbeidet, og vi vi satt sammen en forbedringsgruppe» sier Vorland

«Arild Paulsen fra Lean Team Norge hjalp oss i gang og sammen laget vi en tre-måneders plan for hvilke oppgaver vi skulle starte med. Dette har gitt merkbare resultater» fortsetter Vorland.

 

Det ble tatt tak i et bredt spekter av arbeidsprosesser, så som;

  • Forbedrede arbeidsrutiner,
  • Orden og ryddighet,
  • Takten på fakturering,
  • Dokumentasjon,
  • Avslutning av ordrer og
  • Måten vi deler erfaringer på.

Vorland sier videre at «det er fascinerende å oppleve hvordan synliggjøring og fokus på oppgaver forbedrer prosessene våre. Vi kan allerede nå se på enkeltordrer at der vi lykkes med vår nye mal er det store besparelser og bedre bunnlinje».

«Etter at vi har begynt med Lean og kontinuerlig forbedring har vi klart å gjennomføre montering av to ladestasjoner for el.biler hver dag, mot en som var det normale tidligere. Rekorden er faktisk montering av fire ladere pr dag. For vår del er dette bare starten og jeg gleder meg til fortsettelsen» avslutter Vorland.

 

En fremoverlent Arild Paulsen skaper alltid engasjement

 

En fornøyd Sveinung Vorland foran Lean tavlen, endelig FRA ORD TIL HANDLING med Lean.

 

Bergen Elektro Automasjon på åpent kurs sammen med blant annet LAB Entreprenør AS, Optimalt Bygg AS, Straume Elektriske AS, Goodtech AS og Inn AS.

 

En god gjeng fra BEA gjennomfører tavlemøte

 

5-om dagen, en kreativ og tilpasset variant som fungerer godt for BEA.

Stor takk Til Bergen Elektro Automasjon for at de deler av sine Lean-erfaringer.

3. juni 2019