Triangel Business Solution AS – vår nye samarbeidspartner

Det er med begeistring vi melder at vi har inngått et samarbeid med Triangel Business Solution AS med hovedsete på Nordvestlandet.

Vår visjon «Fra ord til handling!» passer som hånd i handske for dette samarbeidet. Alt ligger til rette for at vi sammen skal lykkes med å skape merverdi for virksomheter i Møre og Romsdal.

Les mer om dette på Triangel sine hjemmesider……

Heine Olsen flankert av Triangels Øyvind Lervåg, senior rådgive og Lean ansvarlig og Geir Brigt Hoff, CEO (til høyre). Her på Aqua Nor messen i Trondheim.
22. august 2019