Vi skifter Drakt

Lean Team Norge AS

Vi har skiftet navn til Lean Team Norge AS. Vårt slagord er «Fra ord til handling», slik at du som kunde får resultater av din investering i Lean.

Årsaken til navneskiftet er at vi fra 1. januar 2019 avslutter vårt samarbeid med Lean Consulting AS, grunnet ulike syn på strategiske veivalg fremover.

Vi opprettholder det samme månedlige aktivitetsnivå i 2019 som før, solid forankret i Lean. Vi er din samarbeidspartner, lokalt forankret på Vestlandet.

På vår nye hjemmeside www.leanteam.no finner du etter hvert Nytt og Nyttig om Lean, og du kan melde deg på åpne kurs i Lean Gult Belte, Lean Grønt Belte og Lean Sort Belte med tilhørende sertifiseringsprogram.

Lean Team Norge har de siste 2 år hatt kontinuerlig vekst og er i dag Vestlandets ledende kursleverandør av Lean med mer enn 1500 kursdeltager i Hordaland og Sogn og Fjordane.

15. desember 2018