Avtalevilkår

  • Påmelding og avtalte oppdrag er bindende.
  • Avbestilling eller flytting skal gjøres skriftlig.
  • Dersom et klasseromskurs ikke kan gjennomføres grunnet Covid-19, vil et digitalt kurs tilbys som erstatning.
  • Ved avbestilling eller flytting senere enn 10 virkedager før kursstart / oppdrag, blir det fakturert i sin helhet. Vi gir da normalt tilbud om arrangement / kurs på et senere tidspunkt.
  • Ved prisendring så er det prisen på bestillingstidspunktet som er gjeldende.
  • Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for at kurs skal avholdes. Flytting eller Kansellering vi i så fall skje 3-5 virkedager før kursstart.
  • Ved få påmeldte på klasserom eller digitale kurs, så vil Hybride kurs tilbys som alternativ. Dette kan medføre endring av agenda og varighet.
  • Force Majeure: Hendelser utenfor Lean Team Norge sin kontroll, gir oss rett til å kansellere bestillingen. Vi vil uansett søke å finne et godt alternativ løsning for den enkelte som blir berørt.