Avtalevilkår

– Påmelding og avtalte oppdrag er bindende.
– Avbestilling eller flytting skal gjøres skriftlig.
– Ved avbestilling eller flytting senere enn 10 virkedager før kursstart / oppdrag, blir det fakturert i sin helhet. Vi gir da normalt tilbud om arrangement / kurs på et senere tidspunkt.
– Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte for at kurs skal avholdes. Kansellering vi i så fall skje 3-5 virkedager før kursstart
– Force Majeure: Hendelser utenfor Lean Team Norge sin kontroll, gir oss rett til å kansellere bestillingen. Vi vil uansett søke å finne en god alternativ løsning for den enkelte som blir berørt.