Avtalevilkår

– Påmelding er bindende.
– Avbestilling skal gjøres skriftlig.
– Ved avbestilling senere enn 10 virkedager før kursstart blir deltageravgiften belastet i sin helhet. Vi gir da tilbud om deltagelse på et senere kurs.
– Det tas forbehold om nok antall påmeldte for at kurset skal avholdes.
– Force Majeure: Hendelser utenfor Lean Team Norge sin kontroll, gir oss rett til å kansellere bestillingen. Vi vil uansett søke å finne alternative kurs og en god løsning for den enkelte som blir berørt.